Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafik på E22 i Skåne.

Bilden tagen på E22 i Skåne

E22, Fjälkinge–Gualöv, motorvägsutbyggnad

Idag är E22 mellan Fjälkinge och Gualöv en mötesfri väg. Trafikverket föreslår att vägen byggs ut till en 21,5 meter bred motorväg för att öka säkerheten och framkomligheten på sträckan.

Från Kristianstad österut mot gränsen till Blekinge har vi sträckan "Fjälkinge-Gualöv", som idag är en mötesfri väg, en så kallad 2+1-väg. Den här sträckan är den sista som inte är motorväg i riktning mot Blekinge. När delsträckan "Sätaröd och Vä" på E22 söder om Kristianstad är färdigbyggd är det bara delen mellan Fogdarp och Hörby Norra kvar i Skåne som inte är motorväg. Läs mer om E22 genom Skåne i menyn till höger.

Hur den nya motorvägen byggs ut kan du läsa om under "Fördjupning" längre ner på sidan.

Vad händer nu?

Länsstyrelsen har godkänt vägplanen och detta innebär att Trafikverket kan begära fastställelse av vägplanen. När vägplanen har vunnit laga kraft kan vi börja bygga. Vi planerar att vägplanen vinner laga kraft hösten 2021.

Arkeologiarbete i fält

Mitten av augusti och framtill i slutet av oktober 2020 gör vi en arkeologisk förundersökning ute i fält. Detta är en fortsättning av den arkeologiska undersökningen som slutfördes 2019. Denna förundersökning omfattar bland annat nio fornlämningar, varav flera boplatser. Arbetet grundar sig i Länsstyrelsens beslut om att det finns kända fornlämningar inom området. Om det görs fynd av betydelse kan det även bli en slutundersökning.

2016 gjordes en arkeologisk utredning i fält, denna rapport finns att läsa under "Dokument".

Fältarbeten

Under hela 2020 görs förberedande arbete med att ta fram handlingar inför upphandling av entreprenör. Vissa arbeten kommer innebära att vi syns ute i fält.

Fältarbetena innebär att vi gör geoteknisk undersökning och mätningstekniskt arbete för att undersöka geotekniska förhållanden i jordlager och grundvattnet. Det gör man för att bestämma egenskaperna i marken genom att samla in annan relevant information inom aktuellt utredningsområde.