Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafik på E22 i Skåne.

Bilden tagen på E22 i Skåne

E22, Fjälkinge–Gualöv, motorvägsutbyggnad

Idag är E22 mellan Fjälkinge och Gualöv en mötesfri väg. Trafikverket föreslår att vägen byggs ut till en 21,5 meter bred motorväg för att öka säkerheten och framkomligheten på sträckan.

Från Kristianstad österut mot gränsen till Blekinge har vi sträckan "Fjälkinge-Gualöv", som idag är en mötesfri väg, en så kallad 2+1-väg. Den här sträckan är den sista som inte är motorväg i riktning mot Blekinge. När delsträckan "Sätaröd och Vä" på E22 söder om Kristianstad är färdigbyggd är det bara delen mellan Fogdarp och Hörby Norra kvar i Skåne som inte är motorväg. Läs mer om E22 genom Skåne i menyn till höger.

Hur den nya motorvägen byggs ut kan du läsa om under "Fördjupning" längre ner på sidan.

Vad händer nu?

Länssstyrelsen har godkänt vägplanen och detta innebär att Trafikverket kan begära fastställelse av vägplanen. När vägplanen har vunnit laga kraft kan vi börja bygga. Vi planerar att vägplanen vinnner laga kraft hösten 2021.

Vecka 27 kommer de som har yttrat sig under granskningstiden få svar på de synpunkter som har lämnats.

Arkeologiarbete i fält

Mitten av augusti 2020 planerar vi att den arkeologiska förundersökning startar. Detta är en fortsättning av den arkeologiska undersökningen som slutfördes 2019. Förundersökningen kommer att pågå tre veckor (vecka 34-36), och omfattar bland annat nio fornlämningar, varav flera boplatser och möjligen även gravar på ett av ställena. Arbetet grundar sig i Länsstyrelsens beslut om att det finns kända fornlämningar inom området. Om det görs fynd av betydelse kan det även bli en slutundersökning.

2016 gjordes en arkeologisk utredning i fält, denna rapport finns att läsa under "Dokument".

Fältarbeten pågår

Samtidigt pågår under hela 2020 förberedande arbete med att ta fram handlingar inför upphandling av entreprenör. Det kommer innebära vissa arbeten ute i fält, med start vecka 23. Fältarbetena innebär att vi gör geoteknisk undersökning och mätningstekniskt arbete. Dessa arbeten kommer att pågå intensivt under en månads tid, därefter kommer vi att synas i fält då och då.