Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafik på E22 i Skåne.

Bilden tagen på E22 i Skåne

E22, Fjälkinge–Gualöv, motorvägsutbyggnad

Idag är E22 mellan Fjälkinge och Gualöv en mötesfri väg. Trafikverket föreslår att vägen byggs ut till en 21,5 meter bred motorväg för att öka säkerheten och framkomligheten på sträckan.

Från Kristianstad österut mot gränsen till Blekinge har vi sträckan "Fjälkinge-Gualöv", som idag är en mötesfri väg, en så kallad 2+1-väg. Den här sträckan är den sista som inte är motorväg i riktning mot Blekinge. Söder om Kristianstad blev delen Sätaröd-Vä motorväg december 2020, nu är det bara delen mellan Fogdarp och Hörby Norra kvar i Skåne som inte är motorväg. Läs mer om E22 genom Skåne i menyn till höger.

Hur den nya motorvägen byggs ut kan du läsa om under "Fördjupning" längre ner på sidan.

Vad händer nu?

Vägplanen har vunnit laga kraft 2021-10-15 och nu har regeringen tagit ett byggstartsbeslut vilket innebär att arbetet kan ta nästa steg mot en bättre trafikmiljö på E22 genom Sverige. Vi fortsätter planering av bland annat fastighetsnära bulleråtgärder, arkeologisk slutundersökning och lantmäteriförrättning för enskilda vägar. För de fastigheter som blir påverkade av fastighetsnära bulleråtgärder kommer vår konsult Sweco att kontakta de fastighetsägare som berörs. Kontakt tas i slutet av januari 2022.

Upphandling av entreprenör planeras ske våren 2022. Inför kommande upphandling planerar vi att utföra en marknadsdialog med entreprenör för att få ett så attraktivt underlag till er som lämnar in anbud. Dialogmötet planerar vi ska hållas under vecka 4 och 5. Anmälan längre ner.

Är du entreprenör - vi vill veta vad du tycker!

Hjälp oss att tycka till inför kommande upphandling, se längre ner för anmälan till marknadsdialogmöte.

Arkeologiarbete i fält

Under hösten 2020 gjorde vi en arkeologisk förundersökning ute i fält. Detta är en fortsättning av den arkeologiska undersökningen som slutfördes 2019. Denna förundersökning omfattar bland annat nio fornlämningar, varav flera boplatser. Förundersökningen har visat att vi har fem områden som ska slutundersökas. Utsättning för avverkning har påbörjats för arkeologiarbete. Slutundersökningen planerad att genomföras under hösten 2022.