Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafik på E22 i Skåne.

Bilden tagen på E22 i Skåne

E22, Fjälkinge–Gualöv, motorvägsutbyggnad

Idag är E22 mellan Fjälkinge och Gualöv en mötesfri väg. Trafikverket föreslår att vägen byggs ut till en 21,5 meter bred motorväg för att öka säkerheten och framkomligheten på sträckan.

Från Kristianstad österut mot gränsen till Blekinge har vi sträckan "Fjälkinge-Gualöv", som idag är en mötesfri väg, en så kallad 2+1-väg. Den här sträckan är den sista som inte är motorväg i riktning mot Blekinge. När delsträckan "Sätaröd och Vä" på E22 söder om Kristianstad är färdigbyggd är det bara delen mellan Fogdarp och Hörby Norra kvar i Skåne som inte är motorväg. Läs mer om E22 genom Skåne i menyn till höger.

Hur den nya motorvägen byggs ut kan du läsa om under "Fördjupning" längre ner på sidan.

Vad händer nu?

En fortsättning av den arkeologiska undersökningen som slutfördes 2019 kommer att göras. Denna planerar vi kommer att starta sommaren 2020. Rapport 2019 kommer att publiceras när den är klar.

Arbetet är en fortsättning av det arkeologiska utredningsarbete steg 2 som vi gjorde i fält 2016. Rapport om arkeologisk utredning steg 2 i fält år 2016 finns att läsa under "Dokument".

Ett arbetet med att sammanställa handlingar som ska skickas till Länsstyrelsen för tillstyrkande av vägplan pågår. Detta innebär att Länsstyrelsen ska yttra sig över vägplanen som helhet. Om Länsstyrelsen tillstyrker planen skickas den därefter till fastställelse.

Samtidigt pågår under hela 2020 förberedande arbete med att ta fram handlingar inför upphandling av entreprenör. Det kommer innebära vissa arbeten sker ute i fält.