Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafik på E22 i Skåne.

Bilden tagen på E22 i Skåne

E22, Fjälkinge–Gualöv, motorvägsutbyggnad

Idag är E22 mellan Fjälkinge och Gualöv en mötesfri väg. Trafikverket föreslår att vägen byggs ut till en 21,5 meter bred motorväg för att öka säkerheten och framkomligheten på sträckan.

Från Kristianstad österut mot gränsen till Blekinge har vi sträckan "Fjälkinge-Gualöv", som idag är en mötesfri väg, en så kallad 2+1-väg. Den här sträckan är den sista som inte är motorväg i riktning mot Blekinge. När delsträckan "Sätaröd och Vä" på E22 söder om Kristianstad är färdigbyggd är det bara delen mellan Fogdarp och Hörby Norra kvar i Skåne som inte är motorväg. Läs mer om E22 genom Skåne i menyn till höger.

Hur den nya motorvägen byggs ut kan du läsa om under "Fördjupning" längre ner på sidan.

Vad händer nu?

Arkeologiarbete i fält

Mitten av augusti 2020 planerar vi att den arkeologiska förundersökning startar. Detta är en fortsättning av den arkeologiska undersökningen som slutfördes 2019. Förundersökningen kommer att pågå tre veckor (vecka 34-36), och omfattar bland annat nio fornlämningar, varav flera boplatser och möjligen även gravar på ett av ställena. Arbetet grundar sig i Länsstyrelsens beslut om att det finns kända fornlämningar inom området. Om det görs fynd av betydelse kan det även bli en slutundersökning.

2016 gjordes en arkeologisk utredning i fält, denna rapport finns att läsa under "Dokument".

Länssstyrelsen ska yttra sig om vägplanen

Ett arbetet med att sammanställa handlingar som ska skickas till Länsstyrelsen för tillstyrkande av vägplan pågår. Detta innebär att Länsstyrelsen ska yttra sig över vägplanen som helhet. Om Länsstyrelsen tillstyrker planen skickas den därefter till fastställelse.

Samtidigt pågår under hela 2020 förberedande arbete med att ta fram handlingar inför upphandling av entreprenör. Det kommer innebära vissa arbeten sker ute i fält.