Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E22 - avfart Bjärred o Lund

E22, Gastelyckan–Lund Norra (Ideon), ny anslutning

E22 mellan trafikplatserna Gastelyckan–Lund Norra är hårt belastad och vid rusningstrafik uppstår ofta köbildning. För att avlasta trafikplats Lund Norra planerar vi att bygga ny anslutning till E22 vid Ideon. Byggstart planeras till 2023.

I dag blir det ofta köbildning vid rusningstrafik i norrgående körfält då stor andel av trafiken kör av i Lund Norra. Trafikflödet ligger nära kapacitetsgränsen. Den kraftiga uppförslutningen gör det svårt för lastbilar att accelerera vilket bidrar till problemen.

Lunds stad planerar förtätning av Ideon-området och utbyggnad av den nya stadsdelen Brunnshög. Detta medför en ökad trafikbelastning som hotar framkomligheten på E22. E22 är av riksintresse och ingår i det transeuropeiska nätet för transporter, TEN-T, och en hög framkomlighet är av största vikt.

På grund av höga trafikflöden och komplex trafikmiljö med många växlingsrörelser mellan körfält kommer hastigheten på E22 att sänkas till 100 km/h.

Vad händer nu?

Vägplanen vann laga kraft 2020-04-30 och vi arbetar nu vidare med att ta fram ett förfrågningsunderlag för totalentreprenad.

Projektet omfattar

  • Ett additionskörfält i varje riktning mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra.
  • Trafikplats Lund Norra kompletteras med ny avfartsramp från E22 till Ideon-området för trafik i norrgående riktning.
  • Ny bro för avfartsramp till Ideon-området.
  • Trafikplats Lund Norra kompletteras även med en påfartsramp i södergående riktning från Ideon-området.
  • Cirkulationsplats på Scheelevägen.
  • Ny bro över Tunavägen.
  • Ny gång- och cykelbro över E22 vid Hardebergaspåret.
  • Bullerskyddsåtgärder längs stora delar av sträckan.