Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E22 - avfart Bjärred o Lund

E22, Gastelyckan–Lund Norra (Ideon), ny anslutning

E22 mellan trafikplatserna Gastelyckan–Lund Norra är hårt belastad och vid rusningstrafik uppstår ofta köbildning. För att avlasta trafikplats Lund Norra planerar vi att bygga ny anslutning till E22 vid Ideon. Byggstart planeras till 2022.

I dag blir det ofta köbildning vid rusningstrafik i norrgående körfält då stor andel av trafiken kör av i Lund Norra. Trafikflödet ligger nära kapacitetsgränsen. Den kraftiga uppförslutningen gör det svårt för lastbilar att accelerera vilket bidrar till problemen.

Lunds stad planerar förtätning av Ideon-området och utbyggnad av den nya stadsdelen Brunnshög. Detta medför en ökad trafikbelastning som hotar framkomligheten på E22. E22 är av riksintresse och ingår i det transeuropeiska nätet för transporter, TEN-T, och en hög framkomlighet är av största vikt.

På grund av höga trafikflöden och komplex trafikmiljö med många växlingsrörelser mellan körfält kommer hastigheten på E22 att sänkas till 100 km/h.

Vad händer nu?

Vägplanen vann laga kraft 2020-04-30 och vi arbetar nu vidare med att ta fram ett förfrågningsunderlag för att kunna upphandla en entreprenör hösten 2021.

Vår avsikt är att ny anslutning E22, Gastelyckan–Lund Norra (Ideon), Lund södra och ombyggnad av väg 108 ska utföras samtidigt. 

Projektet omfattar

  • Ett extra körfält i varje riktning mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra.
  • Trafikplats Lund Norra kompletteras med nya av- och påfartsramper i sydlig riktning, med koppling till Scheelevägen på Ideon-området.
  • Cirkulationsplats på Scheelevägen.
  • Ny bro för avfartsramp strax söder om Sölvegatan.
  • Ny bro över Tunavägen.
  • Ny gång- och cykelbro över E22 vid Hardebergaspåret.