Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Motorvägsbron över Helge å.

Motorvägsbro

E22, Kristianstad, utbyte av broar över Helge å

Broarna på E22 strax söder om centrala Kristianstad är slitna. Trafikverket planerar därför att byta ut broarna och samtidigt klimatanpassa konstruktionsutformningen utifrån framtida vattenflöden i Helge å.

Vid en inspektion som utfördes 2010 upptäcktes brister i broarna. Då bärigheten i de båda brobanornas ytterkanter är försämrad har körfälten smalnats av. Broarna byggdes 1968 och behöver nu bytas ut för att hålla de krav som Trafikverket utgår ifrån. E22:ans funktion som Europaväg har en hög prioritet för att godstransporter ska ha hög framkomlighet.

I samband med planeringen av projektet kommer vi föra en nära dialog med Kristianstad kommun, gällande klimatanpassningen till kommunens invallningsprojekt.

Hur kommer trafiken att bli påverkad när vi byter ut broarna?

När vi  byter ut broarna över Helgeå planerar vi att inte stänga av helt för trafik. Trafiken planerar vi ska gå på en bro som har dubbla körfält. De båda körfälten kommer då att användas till trafik både från söder och från norr. Det innebär ett körfält i vardera riktning med nedsatt hastighet förbi arbetsområdet.

Vad händer nu?

Vägplanen har vunnit laga kraft 2019-11-14, finns att läsa under Dokument.

Beslut från Mark- och Miljödomstolen för vattenverksamhet och Natura 2000, finns att läsa under Dokument.

På grund av att det är ansträngda underhållsanslag 2020-2021 har vi fått flytta fram arbetet till 2022.