Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Motorvägsbron över Helgeå.

Motorvägsbro

E22, Kristianstad, utbyte av broar över Helge å

Broarna på E22 strax söder om centrala Kristianstad är slitna. Trafikverket planerar därför att byta ut broarna och samtidigt klimatanpassa konstruktionsutformningen utifrån framtida vattenflöden i Helgeå.

Vid en inspektion som utfördes 2010 upptäcktes brister i broarna. Då bärigheten i de båda brobanornas ytterkanter är försämrad har körfälten smalnats av. Broarna byggdes 1968 och behöver nu bytas ut för att hålla de krav som Trafikverket utgår ifrån. E22:ans funktion som Europaväg har en hög prioritet för att godstransporter ska ha hög framkomlighet.

I samband med planeringen av projektet kommer vi föra en nära dialog med Kristianstad kommun, gällande klimatanpassningen till kommunens invallningsprojekt.

Vad händer nu?

Projektering pågår för att handla upp en entreprenör, samtidigt samråder vi med Kristianstad kommun som ska bygga skyddsvall intill vårt projekt. Skyddsvallen ska hålla vattnet borta från västra Kristianstad. Upphandling av en entreprenör planerar vi att kunna gå ut med efter sommaren 2022. Arbetet planerar vi att kunna starta efter sommaren 2023.

Vår planering är att inga arbeten i vatten ska vara igång under fåglarnas häckningsperiod 15 maj-15 juli.

Så bygger vi

  • Den gamla bron över Helgeå i Kristianstad rivs och en ny byggs. Bron kommer byggas cirka 2 meter högre än vad den befintliga är idag.
  • Bron ansluter till samma sträckning av E22 som tidigare.
  • Bron blir 130 meter lång och 26,5 meter bred.
  • En ny gång- och cykelvägsförbindelse under bron byggs på östra sidan av Helgeå i Kristianstad kommun.
  • Bullerskyddsåtgärder kommer att sättas upp för boende på "Udden".

Hur kommer trafiken att bli påverkad när vi byter ut broarna?

När vi byter ut broarna över Helgeå kommer trafiken ledas om på brons ena körfält medan det andra körfältet byggs. När ett körfält är byggt leds trafiken om på brons nya del medan vi bygger klart det andra körfältet.