Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

April

Dagarna innan påsk var vi äntligen framme vid gjutningsarbetet på den stora bron (bro nummer 3) i den så kallade Folkvagnskurvan. Drygt 800 m3 betong pumpades in i den nya bron under ett skift på cirka 30 timmar.

Efter gjutning av den stora bron (bro nummer 3) i den så kallade Folkvagnskurvan kommer utmaningen med att knyta an vägen för att åter kunna leda trafiken i sitt permanenta läge över den nya bron, vilket vi hoppas är klart till semestern.

Innan påsk öppnades också Sätarödsvägen upp för trafik igen efter någon månads avstängning för byggandet av bro nummer 4. I närtid ska vi också öppna gång- och cykelbanan på den gamla banvallen (bro nummer 17) samt att Träne-/Tullsåkravägen (bro nummer 16) och Nöbbelövsvägen (bro nummer 20) ska ledas in i permanent läge.

  • Av betongbroarna är nu 10 av 22 stycken gjutna.
  • Nästan alla de 3000 meter stenmurar är återuppbyggda.
  • De sista sprängningarna kommer att ske först efter att trafiken leds i permanent läge över bron i Folkvagnskurvan.
  • Sprutsådd med gräs- och ängsfrö på färdiga slänter drar igång i dagarna.
  • Isolering av de gjutna broarna påbörjas om någon vecka.
  • Ute i linjen arbetas det med att iordningsställa för asfaltsarbeten, som ska påbörjas efter midsommar, på cirka 7 av de 16 km motorväg.