Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Februari

Brobyggnationen längs med sträckan Sätaröd och Vä fortsätter, samtidigt jobbar vi med VA, fördröjningsmagasin, uppbyggnad av vägens olika lager under asfalten, återuppbyggnad av stenmurar, finplanering av slänter och diken längs hela sträckan.

Under januari och februari har det hänt mycket i projektet. Bland annat är vi igång med följande:

  • Arbete med motorvägens dränering påbörjad längs stora delar av vägsträckningen.
  • Så kallade ”ägovägar”, det vill säga tillgänglighetsvägar till skogs- och åkermark, längs sträckan är påbörjade.
  • Bro 4 på Sätarödsvägen är gjuten och här ska nu stödmurar anläggas.
  • Omgrävning och öppning av Ryabäcken har genomförts (vid gång- och cykelvägen i den gamla banvallen).
  • Utformningen av den nya gång- och cykelbron (bro 17) på banvallen, över nya motorvägen börjar ta form.
  • Under februari har även sprängningen av berget påbörjats igen och kommer att pågå i cirka 3 månader.
  • På gång är också att täta diken och magasin med duk på känsliga delar längs sträckan. Detta är en förebyggande åtgärd för att hindra föroreningar att nå grundvatten vid händelse av trafikolycka.