Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Februari

Byggdagbok för februari visar dels åtgärder som görs för att kompensera naturen. I området vid Linderöd skapar vi god livsmiljö för olika arter genom att veteranisera träd. Detta är viktigt för den biologiska mångfalden.

Nya veteraner tar plats vid Linderöd

För att kompensera miljön skapar vi veteraner genom att veteranisera yngre träd.

Det här är ett sätt för att kompensera för de naturvärden vi skadar när vi bygger den nya vägen. Vid Vramsån tar vi bort cirka 1,5 hektar skog. Veteraniseringen vid  Linderöd är det runt 90 träd i fem olika områden som utsätts för åtgärden. Området blir nu ett naturreservat.

Vad är veteranisering och varför gör vi detta?

Veteranisering innebär att vi på yngre träd skapar håligheter och andra strukturer som naturligt uppkommer i mycket äldre träd. På så sätt ökar vi förekomsten av dessa viktiga livsmiljöer och strukturer utan att behöva vänta på att de ska skapas naturligt. Det är många trädlevande arter som gynnas av dessa åtgärder. Åtgärderna skadar alltså träden men gynnar de arter som lever på skadade eller döende träd. Veteraniseringsåtgärderna görs aldrig på träd som redan anses vara viktiga för biologisk mångfald utan genomförs främst på yngre träd eller träd som annars skulle avverkas eller tas bort för att glesa ut trädskiktet.

Vem gör det?

Åtgärderna utförs av arborister (arborist är en trädvårdsspecialist) med motorsåg. 

Hur går det till?

De träd som ska veteraniseras har valts ut i fält och märkts med brickor för att kunna följas upp framöver. Tre huvudsakliga veteraniseringsåtgärder kommer genomföras:

  1. Åtgärd 1 är att ringbarka översta delen av kronan så att trädet utsätts för en viss stress. Översta delen av kronan kommer då att dö. Här kommer framför allt de arter som lever i döda trädtoppar.

  2. Åtgärd 2 är att skapa en så kallad levande högstubbe genom fläkning och där grenbrottet efterliknar ett naturligt grenbrott. Det finns flera specialiserade arter som utnyttjar denna typ av skador.

  3. Åtgärd 3 är att skapa hål i form av ”holkar” i levande träd. Detta gör man genom att såga upp ett avlångt hål (cirka 50 cm högt), cirka 4 meter över marken. Genom att såga hålet som en kil, där den inre vertikala delen av kilen sågas bort kan en hålighet bildas inne i trädet. Översta delen av kronan ska också ringbarkas i samband med denna åtgärd (se ovan) alternativ toppkapas med ett naturligt grenbrottssnitt.