Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikplats Lund Södra.

E22, trafikplats Lund Södra, ombyggnad av trafikplatsen med ny bro

Under rusningstrafik är avfarter och påfarter högt belastade vid trafikplats Lund Södra, vilket stundtals gör att köer sträcker sig ut på E22. Broarna på trafikplatsen är från mitten av 1950-talet och behöver på sikt bytas ut.

E22 är av riksintresse och ingår i det transeuropeiska nätet för transporter, TEN-T, och en hög framkomlighet är av största vikt. En ny trafikplatsutformning vid Lund Södra och additionskörfält mellan trafikplats Lund Södra och trafikplats Råby medför förbättrade möjligheter till arbetspendling och förutsättningar för näringslivets godstransporter. Åtgärdens syfte är att förbättra trafiksäkerheten samt framkomligheten för både kollektivtrafik och övrig trafik.

Projektet Trafikplats Lund Södra hänger samman med en kommande utbyggnad till fyra körfält på väg 108 mellan Lund och Staffanstorp.

Läs mer om Väg 108 Lund-Staffanstorp

Vad händer nu?

Den fastställda vägplanen är överklagad och detta innebär vägplanen lämnas till regeringen för beslut.

Byggstarten har flyttats fram ett år på grund av att den överklagade vägplanen för väg 108 Lund-Staffanstorp behöver omarbetas. Vår avsikt är att trafikplats Lund södra och ombyggnad av väg 108 ska utföras samtidigt. Handlingarna finns publicerade under fliken aktuella handlingar på sidan Dokument. 

Projektet omfattar

  • Befintlig cirkulationsplats över motorvägen rivs och ersätts av en sexfältig bro anpassad till den framtida utformningen av väg 108 Staffanstorp–trafikplats Lund Södra.
  • Prioritering av kollektivtrafik möjliggörs i kritiska punkter och det planeras för fria högersvängsfält.
  • Additionskörfält anläggs mellan trafikplats Lund Södra och trafikplats Råby.
  • På trafikplatsen planeras det att göra klöverbladsramper i anslutning till E22.
  • Gång- och cykelväg mellan trafikplats Råby och Höjebromölla, som blir en koppling till cykelleden Staffanstorp-Lund.