Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E65, Svedala–Börringe

E65, sträckan Svedala–Börringe, motorvägsutbyggnad

Trafikverket planerar att bygga ut E65 mellan Svedala och Börringe. En del av sträckan ska vi bygga om till motorväg och en del till mötesfri landsväg med fyra körfält. Utbyggnaden ökar trafiksäkerheten och minskar trafikköer längs sträckan.

Trafikverket planerar för att bygga om E65 mellan Svedala och Börringe för att kunna öka trafiksäkerheten längs delsträckan.

Vägen är idag en mötesfri landsväg med ömsom så kallad 2+1-väg och ömsom 1+1-väg, med korsningar i plan. Vi kommer att bygga om sträckan mellan Svedala och den nya trafikplatsen vid Södra Sturupsvägen till motorväg.

Sträckan mellan Södra Sturupsvägen och Börringe byggs om till mötesfri landsväg med fyra körfält. Utbyggnaden kommer att minska trafikköerna på den i dag hårt trafikerade sträckan mellan Malmö och Malmö Airport (Sturup), och skapa en säkrare väg till och från Ystad.  

Projektet finns med i vår långsiktiga plan som fastställts av regeringen. Vi planerar att påbörja utbyggnaden 2024. 

Vad planerar vi att göra på sträckan?

  • 1,7 km breddning av väg från 2+1 väg till motorväg (21,5 m bred)
  • 2,0 km ny motorväg (21,5 m bred)
  • 1,7 km ny 2+2 landsväg (16,5 m bred)
  • 5 broar – med spännvid cirka 15 m till cirka 70 m 
  • bullerskyddsåtgärder i form av vallar, skärmar och fastighetsnära åtgärder
  • 3,5 km gång- och cykelväg
  • ny rastplats.

Vad gör vi nu?

Vi arbetar nu med att ta fram en vägplan med en miljökonsekvensbeskrivning, för att kunna bygga på ett sätt som tar hänsyn till miljön. Miljökonsekvensbeskrivningen är inlämnad till Länsstyrelsen för godkännande. Läs mer om arbetet i sammanfattningen av miljökonsekvenser.

Sammanfattning av miljökonsekvenser

 Läs mer om projektet under Fördjupning.