Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygbild över Lomma

Lommabanan, Kävlinge–Arlöv, utbyggnad för persontrafik

I december 2020 öppnar Lommabanan för persontåg. Satsningen görs för att Trafikverket vill underlätta för dig som pendlar.

Nu utökar vi Lommabanan med persontrafik. I dagsläget körs endast godståg på sträckan, men från december 2020 kommer du också kunna åka tåg. I framtiden blir restiden med tåg mellan Lomma och Malmö central sju minuter istället för dagens cirka 25 minuter med buss. Det blir också betydligt enklare för dig som ska resa vidare med tåg till Köpenhamn eller norrut i Sverige.

Lommabanan är en 19 kilometer lång enkelspårig sträcka som löper från Kävlinge genom Furulund, Flädie, Lomma och slutligen Arlöv, där spåren går in på södra stambanan. Sträckan är en del av godsstråket genom Skåne, som går mellan Ängelholm och Trelleborg.  

Inledningsvis kommer Lommabanan att trafikeras med ett persontåg i timmen i vardera riktningen klockan 06-24. Tågen är tänkta att gå sträckan Kävlinge–Lomma–Malmö C och sedan genom Citytunneln och trafikera den nya Malmöringen, det vill säga den nuvarande kontinentalbanan.

Vad ska vi göra?

Ombyggnaden görs i olika steg. Först ska vi bygga nya stationer i Furulund och Lomma, för att göra det möjligt att köra persontåg i timmestrafik. För att persontrafik ska kunna köra på banan behöver vi också bygga ett nytt mötesspår mellan Furulund och Flädie. Vi börjar bygga i slutet av 2018 och planerar att öppna banan för trafik i december 2020. 

Vi ska bygga:

  • ett nytt mötesspår i Stävie.
  • en ny gång- och cykeltunnel i Furulund i Bryggaregatans förlängning.
  • nya plattformar för persontåg i Lomma och Furulund.

Vi kommer också att:

  • permanent stänga av plankorsningar mellan väg och järnväg i Furulund (Solgatan och Kungsgatan).
  • höja största tillåtna hastighet från 110 km/t till 160 km/t på de delar av banan där det är möjligt.

Lomma kommun och Kävlinge kommun ansvarar och planerar för att utveckla stationsområdena.

Så här blir det bättre

Insatserna kommer att:

  • förbättra pendlingsmöjligheterna i västra Skåne
  • avlasta det nationella och regionala vägnätet
  • skapa förutsättningar för ett mer klimatvänligt resande
  • göra orterna som får nya stationer mer attraktiva

Läs mer om projektet under fliken Fördjupning eller gå vidare till Frågor och svar.
Vill du veta mer om buller och vibrationer, gå vidare till Relaterade länkar.