Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Lommabanan, Kävlinge–Arlöv, utbyggnad etapp 2

Lommabanan fortsätter att byggas ut (etapp 2) efter trafikstart för persontåg i december 2020. Det handlar om att möjliggöra tätare tågtrafik och nya stationer på sträckan.

Den fortsatta utbyggnaden innebär bland annat byggande av nya mötesspår för att möjliggöra halvtimmestrafik på sträckan Malmö-Kävlinge. Utbyggnaden möjliggör också byggandet av stationerna i Flädie och Alnarp. Lommabanan ska underlätta för vardagspendlarna och skapa viktiga förutsättningar för ett mer hållbart resande.

Fem aktörer är involverade i arbetet; Trafikverket, Region Skåne, Malmö stad, Lomma kommun och Kävlinge kommun. 

Utbyggnaden i etapp 2 är del av ett större system som kommer möjliggöra resandeutbyte på stationer i Furulund, Flädie, Lomma och Alnarp.

Vad händer just nu?

Avtalen för den fortsatta utbyggnaden är underskrivna av samtliga involverade aktörer. Trafikverket arbetar nu med att ta fram de krav som ska ställas på den färdiga järnvägen. Efter det tar processen med framtagande av järnvägsplan(er) vid, följt av upphandling av entreprenad.