Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Översikt över planbeskrivning, dvs. karta med utsatta sträckor

Väg 913, Bjärred–Flädie

Väg 913 sträcker sig från Bjärred förbi Flädie fram till trafikplats Flädie. Efter trafikplatsen fortsätter vägen som E6.02 (tidigare väg 16) till Lund.

Väg 913 korsar Lommabanan i plan strax söder om Flädie. För att öka trafiksäkerheten bygger vi om plankorsningen till en planskild korsning. 

Vad händer nu?

Just nu har planläggningsprocessen gällande vägplanen tagit uppehåll.

Trafikverket Region Syd har upprättat ett förslag till vägplan för ombyggnad/omdragning av väg 913, Bjärred–Flädie, på delen söder om Flädie i Lomma kommun. Planförslaget har varit tillgänglig för allmänheten under granskningstiden 2018-02-12 – 2018-03-14. I nästa skede i planläggningsprocessen yttrar sig länsstyrelsen om planen och därefter skickas den in för fastställelseprövning för att vinna laga kraft.

Trafikverket har dock beslutat att göra ett uppehåll i planläggningsprocessen efter granskningstiden på grund av att arbetet med en ny station i Flädie blivit aktuell. Vägplanen är anpassad för att nya stationsområden ska kunna tillkomma. Vi kommer dock behöva utreda ett flertal faktorer såsom plattformsläge, anslutande vägar och pendlarparkering innan processen kan gå vidare.

Samtliga synpunkter som lämnats under samrådstiden och under granskningen av vägplanen kommer finnas kvar när arbetet med utformningen av stationen i Flädie påbörjas.

Om du vill ha mer information kan du kontakta projektledare Olof Fredholm på telefon 010-124 43 58 eller e-post olof.fredholm@trafikverket.se 

Läs mer om arbetet samt ta del av alla handlingar under Dokument.