Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bilar

Väg 23, Höör, tätortsåtgärder

Väg 23 går rakt igenom Höör. Vägen är bred och många trafikanter kör för fort. För att dämpa hastigheten och göra miljön trivsammare planerar Trafikverket ett antal förbättringar, så kallade tätortsåtgärder.

När väg 23 byggdes 1972–73 låg Höör väster om vägen. Men i dag har Höör vuxit och vägen går rakt igenom samhället. På vissa sträckor är vägen 13 meter bred, standarden är mycket god och det är ett problem att trafikanterna kör för fort.

Så blir den nya vägen

Mellan den södra och norra infarten till Höör planerar Trafikverket ett antal åtgärder för att höja trafiksäkerheten. Bland annat har det byggts tätortsportar vid infarterna. På vissa sträckor smalnas vägen av och i stället byggs gång- och cykelbanor som skiljs från trafiken. En cirkulationsplats har byggts vid Hörbyvägen.

Projektet är vilande

Eftersom vi nu avvaktar en pågående utredning av den planerade nysträckningen av väg 13/23 förbi Höör, är projektet vilande. Resultatet av den utredningen påverkar starkt behovet av åtgärder, och utformningen av dem, på nuvarande sträckning av väg 23 genom Höör.

Andra projekt på väg 23

Vi planerar att bygga om väg 23 mellan Tjörnarp och Sandåkra till en mötesfri väg. Läs mer om projektet på projektsidan:

Väg 23, Tjörnarp–Sandåkra, mötesfri landsväg