Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Maria Station i Helsingborg.

Maria Station i Helsingborg.

Västkustbanan, Ängelholm–Helsingborg, Romares väg, utbyggnad till dubbelspår

Vi planerar att bygga ut järnvägen mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg till dubbelspår för att skapa en bättre resa.

Sträckan Ängelholm–Helsingborg, Romares väg är en del av Västkustbanan som går mellan Göteborg och Lund/ Malmö. Utbyggnaden till dubbelspår har skett successivt, och nu återstår bland annat den enkelspåriga sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg. Vi planerar att bygga ut denna del från 2020 till 2023.

Dubbelspåret bidrar till fler tåg, kortare restider och säkrare miljö

Genom att bygga ut hela Västkustbanan till dubbelspår kommer tågen att kunna köras oftare och med kortare restider. Det gör det enklare att arbetspendla och bidrar samtidigt till en bättre miljö. Med fler tåg kan mycket av det som transporteras på vägarna flyttas till järnvägen istället och på så sätt kan vi minska utsläppen av koldioxid. Ombyggnaden ökar även säkerheten för gående och cyklister eftersom plankorsningarna där vägar och järnvägar möts kommer att ersättas av planskilda, säkrare korsningar.

Vi har tagit fram en järnvägsplan som visar hur vi vill bygga ut dubbelspåret. Titta på vårt förslag i vår webbkarta längre ner på sidan.

Frågor? 
Om du har frågor om projektet är du välkommen att höra av dig till oss via epost angelholm.helsingborg@trafikverket eller ringa till kontaktpersonerna i fliken "kontakta oss" längst upp på den här sidan.