Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Arbetet med att handla upp en entreprenör har startat

Förfrågningsunderlaget för projektet har annonserats, vilket är första steget i att handla upp en entreprenad som ska bygga dubbelspårsutbyggnaden.

Förfrågningsunderlaget är det samlade underlaget som beskriver vad Trafikverket upphandlar, vilka krav vi ställer på leverantörer och föremålet för upphandlingen samt hur anbud kommer att utvärderas.

Förfrågningsunderlaget består av flera dokument. Till exempel upphandlingsföreskrifter, administrativa föreskrifter, tekniska kravspecifikationer, ett kontraktsförslag och bilagor som eventuellt ska fyllas i samt standardbestämmelser.

Annonsering av upphandlingen sker i en allmänt tillgänglig databas och på Trafikverkets webbplats. Förfrågningsunderlaget kommer att ligga ute för räkning under åtta månader innan anbuden tas in den 12 december 2019.

Upphandlingen sker genom förhandlat förfarande över tröskelvärdet enligt Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (Lag 2016:1146). Enbart leverantörer, vilka redan är, kvalificerade i kvalificeringssystemet TransQ kan lämna anbud.

Möjlighet till genomgång av projektet

Genomgång av projektet under anbudstiden kommer att ske i form av enskild genomgång efter begäran av anbudsgivare. Projektet har dock inte möjlighet att anordna syn på plats. Planerade tider för denna projektgenomgång är preliminärt bokade till vecka 36 och 37 september 2019. Önskemål om projektgenomgång inom ovan angiven tidsperiod skickas genom meddelande i CTM senast juni 2019 (för att möten ska kunna garanteras).