Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så vill vi bygga

Utbyggnaden består bland annat av ett nytt spår, nya plattformar och nya broar.

I projekt dubbelspår Ängelholm – Helsingborg, Romares väg ska Trafikverket bygga ut till dubbelspår på en 24 km lång sträcka mellan Ängelholms station och Romares väg i norra Helsingborg. Dubbelspåret ska byggas bredvid befintligt spår, förutom på tre ställen där kurvrätning sker.

Stationerna i Kattarp, Ödåkra och Maria kommer att byggas om och det kommer även att göras åtgärder på Ängelholms station. Vi gör bullerskyddsåtgärder där vi bedömer att det behövs. Sju plankorsningar, både bil och gång- och cykelövergångar kommer att stängas och ersättas av nya planskilda korsningar. Vi ska bygga 19 järnvägsbroar och två vägbroar.

En av de plankorsningar som byggdes om vintern 2017 är en gång- och cykeltunnel på Ringstorpsvägen, på Tågaborgsområdet i Helsingborg. Helsingborgs kommun bekostade ombyggnaden.

De två återstående sträckorna Varbergstunneln och Ängelholm-Helsingborg, Romares väg, planeras byggas mellan 2020-2024 respektive mellan 2020-2023.

I två järnvägsutredningar kan du läsa mer om hur vi studerat olika alternativ. Du hittar utredningarna under rubriken Dokument.

181016-Karta-Sträckan-ÄngelholmHelsingborg-Romares-väg.jpg

 

Kort fakta om utbyggnaden

  • Sträckan blir cirka 24 kilometer lång mellan Romares väg och Ängelholms station.
  • Inom järnvägssträckan mellan Romares väg och Ängelholms station finns totalt 20 korsande vägar och gång- och cykelvägar som påverkas av järnvägen. Av dessa 20 korsningar är sju stycken plankorsningar. Samtliga plankorsningar kommer att stängas och ersättas med planskilda korsningar. Det blir sammanlagt 19 järnvägsbroar (två över vattendrag) och två vägbroar som kommer att byggas.
  • Kurvrätning kommer göras på tre ställen, i Rögle, Kattarp och Gyhult.
  • Vid kurvrätningar byggs nytt dubbelspår istället för enkelspår.
  • Spårgeometrin dimensioneras för största tillåtna hastighet 250 km/h. Dock finns flera sträckor där högsta hastigheten blir 200 km/h.
  • Nya växlar, kontaktledningar, stolpar och nytt signalsystem installeras längs sträckan.
  • Bullerskyddsåtgärder bestående av bullervall och bullerskärm blir cirka 11 kilometer längs sträckan.
  • Ombyggnad kommer att göras av Ängelholms station där en ny gångbro är tänkt att förbinda plattformarna. Stationerna Kattarp, Ödåkra och Maria kommer att genomgå ombyggnader av spår och plattformar.