Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Korttåg kör genom landsbygd

Skånebanan, Åstorp–Hässleholm, anpassning för ökad hastighet

Sträckan Åstorp-Hässleholm är 52 kilometer lång och är en del av Skånebanan. För att förebygga förseningar och skapa en luftigare tidtabell genomför vi förbättringar av sträckan.

Mellan Hässleholm och Åstorp går det över 100 tåg per dygn, vilket gör sträckan till ett av södra Sveriges mest trafikerade enkelspår. På banan går det både person- och godståg. Vi utför åtgärder för att förebygga förseningar på sträckan.

Vad ska vi göra?

Åtgärderna nedan ska göra att banan anpassas till 160 km/h från dagens 130 km/h.

 • Ta bort korsningar där man idag kör över spåren, så kallade plankorsningar.
 • Anpassa signalsystemet.
 • Trafiksäkerhetsanpassa med vägskydd intill järnvägen.
 • Anpassa ATC-systemet (övervakningssystem).
 • Anpassa säkerhetszonen (det område som är säkert att vistas inom).
 • Gångfållan i Tyringe slopas.
 • På sträckan Klippan–Åstorp ska befintlig banöverbyggnad användas, vi ska planera ny spårgeometri för att kunna anpassa till högre hastighet.
 • Anpassa befintliga plattformsanläggningar.

Hur förbättras sträckan efter utbyggnaden?

 • Kapaciteten kommer att öka.
 • Risken för förseningar minskar.
 • Systemets flexibilitet ökar.
 • Standardiserade vägskyddsanläggningar byggs på ett antal orter, för att bli anpassade till den nya hastighet 160 km/h.