Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kontinentalbanan, bullerskyddsåtgärder

Vi minskar ljudnivån från järnvägen genom att sätta upp bullerplank.

Kontinentalbanan finns i centrala Malmö och sträcker sig genom tätbebyggda områden. Vi har därför gjort bullerskyddsåtgärder i form av 4.4 kilometer långa bullerplank längs olika delar av Kontinentalbanan.

Arbetet är i stort sett klart, det som återstår är att bygga bullerskyddsskärmar på Persborg station. Byggnationen av bullerskyddsskärmar på Persborg station påbörjas i maj och planeras vara klart i augusti 2021. Under byggnationen kommer det vara begränsad bredd på plattformarna.

Bullerplank fångar upp ljud från järnvägsspåret och minskar störningar för närboende, skolor och förskolor. För att hantera buller så ger plank bäst ljuddämpande effekt när de placeras nära järnvägen.

  • Under maj – augusti kommer det pågå arbete på Persborg station och plattformarna kommer ha begränsad bredd på vissa delar. 
Bilden visar hur bullerskyddsskärmarna på Persborg station ska utformas. Illustration: Berg&Dahl