Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E6, Båstad–Ängelholm, faunapassager Hallandsåsen

Vi bygger en ekodukt och gör andra faunaåtgärder längs med E6 på Hallandsåsen. Det gör vi för att minska motorvägens barriäreffekt. På så vis gynnas den biologiska mångfalden, djuren får det lättare att ta sig över vägen och viltolyckorna minskar.

E6 vid Hallandsåsen har viltstängsel på långa sträckor och är högt trafikerad. Därför blir den ett hinder för vilda djurs vandringsstråk. Genom utredningar har vi identifierat möjliga lösningar, och vi planerar nu att bygga en ekodukt, komplettera viltstängslet och göra några mindre kringåtgärder. Målet är att underlätta för djuren att ta sig över vägen och att minska antalet viltolyckor.

Vad händer just nu? 

I januari 2021 börjar ekodukten byggas. Under byggtiden påverkas trafiken på E6. Från 4 januari fram till slutet av september kommer två körfält i norrgående riktning och ett i södergående vara öppna. Det innebär att ett körfält i vardera riktning stängs av. 

Illustrationen visar passagerna som trafiken kan passera igenom under byggtiden.
Illustrationen visar passagerna som trafiken kan passera genom under byggtiden. De röda pilarna visar vilka körfält som är öppna.