Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E6, Båstad–Ängelholm, faunapassager Hallandsåsen

Vi bygger en ekodukt och gör andra faunaåtgärder längs med E6 på Hallandsåsen. Det gör vi för att minska motorvägens barriäreffekt. På så vis gynnas den biologiska mångfalden, djuren får det lättare att ta sig över vägen och viltolyckorna minskar.

E6 vid Hallandsåsen har viltstängsel på långa sträckor och är högt trafikerad. Därför blir den ett hinder för vilda djurs vandringsstråk. Genom utredningar har vi identifierat möjliga lösningar och vi bygger nu en ekodukt, kompletterar viltstängslet och gör några mindre kringåtgärder. Målet är att underlätta för djuren att ta sig över vägen och att minska antalet viltolyckor.