Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E6, Brandsvig, Ängelholm, vattenskydd

E6 ska inte vara en potentiell risk för att grundvattnet, Ängelholms dricksvattenförsörjning eller kringliggande vattendrag ska förorenas. Därför planerar vi för vattenskyddande åtgärder.

Vi ska säkerställa att E6 inte påverkar närliggande vatten på ett negativt sätt. Det finns ett vattendirektiv som anger att vatten ska skyddas och att åtgärder ska sättas in om vatten riskerar att bli förorenade. Målet är att E6 inte ska vara en risk för att grundvattnet, Ängelholms dricksvattenförsörjning eller Rössjöholmsån och dess värde ska förorenas.

Arbetet startade under hösten 2018 och vi är fortfarande i ett tidigt skede av projektet. Under 2019 kommer vi att göra en teknisk utredning för att undersöka om det är möjligt att bygga en fördröjnings- och sedimenteringsdamm som samlar upp dagvatten från E6.

Under 2020 och 2021 kommer vi att ta fram en vägplan, vilket innebär mer detaljerade utredningar och samråd med berörda. Vi räknar med att börja bygga under hösten 2022. Dammen beräknas vara klar våren 2023.