Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E6 genom Skåne

Vi förbättrar framkomligheten på E6 genom Skåne, för att underlätta för dig att komma fram smidigt, säkert och som du planerar.

E6 genom Skåne är en av landets mest trafikerade motorvägar och en viktig pulsåder för både Sverige och Norge. E6 har även en viktig roll för regional arbetspendling. Trafiken har under de senaste 15 åren nästan fördubblats på delar av sträckan. Trafikflödena uppgår idag till uppemot 50 000 fordon per dygn. Störningar och stopp på sträckan är vanligt förekommande och vi har många incidenter med stora konsekvenser för framkomligheten.

Så här vill vi åtgärda bristerna på E6

Trafikverket har gjort en omfattande åtgärdsvalsstudie om E6 genom Skåne som har lett fram till förslag på åtgärder som ska förbättra framkomligheten. Några av dem har realiserats under 2019 och andra planeras genomföras de närmsta åren. Den stora nyttan, att skapa en mer välfungerande E6, ser vi först när alla åtgärder är genomförda.

I arbetet med åtgärderna på E6 tillämpas fyrstegsprincipen för att säkerställa effektiva och hållbara lösningar; 1: Tänk om, 2: Optimera, 3: Bygg om, 4: Bygg nytt.

Läs mer om hur vi arbetar utifrån fyrstegsprincipen. 
Läs mer om åtgärdsvalsstudien om E6 genom Skåne

 

 Om åtgärderna