Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Buss på en väg

E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder

För att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken bygger vi av- och påfarter för bussar från och till E6 vid Vinstorpsvägen i Lomma. Vi bygger också om korsningen Vinstorpsvägen/Malmövägen.

Trafikverket bygger av- och påfarter (ramper) för kollektivtrafiken till och från E6 vid Lommavägen/Vinstorpsvägen i Lomma. Detta kommer förbättra framkomligheten i framtiden. För att förbättra trafiksäkerheten bygger vi även om korsningen vid Vinstorpvägen/Malmövägen till en cirkulationsplats.

Vad händer nu?

Vägplanen för projektet fastställdes i februari 2017. Beslutet om fastställelse överklagades till regeringen som inte ändrade fastställelsebeslutet, vägplanen vann laga kraft 2017-06-01. Under hösten 2017 gjordes arkeologiska utredningar och planering inför byggstart påbörjades. En entreprenör är upphandlad och den 1 juli startade bygget.

Trafik under byggtiden

Arbetena kommer att påverka trafiken på Lommavägen, Vinstorpsvägen och Malmövägen under sommaren och hösten. Biltrafik leds bland annat om via Mariedalsvägen och väg 103. Följ den orangea skyltningen.

Gång- och cykelvägen förbi arbetsplatsen på Lommavägen stängs preliminärt i månadsskiftet augusti/september. Cykeltrafiken leds om på två alternativa vägar. Läs mer