Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygfoto över trafikplatsen

E6.02 Flädie–Lund och trafikplats Flädie, mötesfri väg och kapacitetshöjande åtgärder

Trafikverket bygger om väg E6.02, sträckan Flädie - Lund, och trafikplats Flädie. Vi vill öka trafiksäkerheten och möjliggöra för en bättre framkomlighet i framtiden.

Vi vill öka trafiksäkerheten på trafikplats Flädie och på väg E6.02. Vi vill även arbeta för att minska trafikbelastningen på E6:an i framtiden. För att göra detta bygger vi om trafikplats Flädie och breddar väg E6.02 till en 2+2-väg med mitträcke. När projektet är klart kommer den högsta tillåtna hastigheten på vägen att vara 100 km/tim. Ombyggnaden påbörjades i augusti 2016 och planeras pågå till slutet av 2018.

Vad händer i projektet?

Längs E6.02 pågår under större delen av sommaren arbete med asfaltering, montering av räcken och bullerskyddskärmar, byggande av sidovägar, breddning av gång- och cykelport vid Fjelie samt att vi gör i ordning sidoområden.

Hur påverkas du?

Trafikant: Arbetet påverkar framkomligheten på väg E6.02 mellan Flädie och Lund. Restider blir längre, så res i god tid och välj gärna ett kollektivt resesätt. Under byggtiden är båda körfälten i varje riktning öppna, men med nedsatt hastighet. Tänk därför på att anpassa din körning och att hålla avstånd.

Den enskilda vägen norr om E6.02 vid Gamlemark har blivit överklagad. Det kan dröja till 2019 innan vägen har vunnit laga kraft och kan byggas klart. För dig som närboende innebär det här att du bara kan köra på och av på ena hållet, vilket gör att du får köra en bit i fel riktning innan du kan vända.

Läs mer om projektet under Fördjupning.