Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

ITS-åtgärder, E6 genom Skåne

Med hjälp av modern teknologi gör vi insatser för att förbättra framkomligheten på E6 i Skåne. På sträckan mellan Vellinge och Helsingborg planerar vi att sätta upp kövarningssystem, variabla meddelandeskyltar och fler trafikkameror.

E6 genom Skåne är en av landets mest trafikerade motorvägar och en viktig pulsåder för både Sverige och Norge. E6 har även en viktig roll för regional arbetspendling och godstransporter mellan Europa och Skandinavien. Störningar och stopp på sträckan är vanligt förekommande och vi har många incidenter med stora konsekvenser för framkomligheten.

Nu planerar vi att göra E6 till en mer intelligent väg genom flera ITS-åtgärder. ITS är en förkortning för intelligenta transportsystem och innebär att man med modern teknologi kan styra, påverka och kommunicera med trafikanterna.

Vad ska vi göra?

  • Kövarningssystem

Kövarningsystemet består av sensorer som sitter ovanför eller vid sidan av vägen, som känner av trafikflödet och hastigheten. När hastigheten sjunker snabbt tänds en kövarningssymbol upp och det går en varning till trafikledningscentralen, som genom kameror längs vägen kan undersöka vad som orsakar inbromsningarna och vid behov ytterligare varna eller informera trafikanterna om störningen.

  • Variabla (digitala) meddelandeskyltar (VMS)

Variabla meddelandeskyltar finns idag på ett fåtal ställen längs E6. Genom att sätta upp fler skyltar, bland annat i anslutning till de mer trafikerade trafikplatserna får vi möjlighet att informera, styra och leda trafiken mer effektivt.

  • Trafikkameror

Vi utökar mängden kameror för att lättare kunna övervaka trafiksituationen på E6 från trafikledningscentralen.

Oresund-Kattegat-Skagerrak_rgb_480px.jpg