Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Drönarbild på busshållplats vid mötesseparerad väg. Foto: Perry Nordeng

E6.02, Fjelie, Gamlemark, accelerationsfält vid busshållplatser

Vi planerar att bygga en lokal väg norr om Gamlemark och ett accelerationsfält för busstrafik utmed E6.02 intill busshållplatserna Fjelie österut och Gamlemark västerut. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten.

Vi vill förbättra trafiksäkerheten vid busshållplatserna Fjelie österut och Gamlemark västerut, och längs E6.02. Därför planerar vi att

  • bygga accelerationsfält utmed E6.02 vid busshållplatserna Fjelie österut och Gamlemark västerut
  • stänga tre väganslutningar utmed E6.02 vid Gamlemark
  • bygga en lokal väg norr om E6.02 för att ersätta de stängda väganslutningarna och leda trafiken till närmaste lokalväg (Fjelievägen)
  • montera en drygt 170 meter lång bullerskyddsskärm i Gamlemark utmed E6.02.

Målet är att trafikanter, resenärer och de som bor i Gamlemark ska få en säkrare trafiksituation, och att bussförarna ska få en säkrare arbetsmiljö. 

Tidsplan

Upphandling av entreprenör: hösten 2021.
Bygge: hösten 2021–sommaren 2022.

Så påverkas du

Vägtrafikanter: Ett körfält i varje riktning kommer att vara avstängt vid busshållplatserna under byggtiden.
Bussresenärer: Busshållplatslägena Fjelie österut och Gamlemark västerut kommer att vara avstängda, men vi kommer att ordna tillfälliga busshållplatser.
Gående och cyklister: Under en kortare period kommer vi att leda om gång- och cykeltrafiken utmed E6.02 på en kort sträcka.