Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bro med träplank över fyrfilig motorväg

E65, Lemmeströtorp, ekodukt

Trafikverket har byggt en ekodukt på väg E65 mellan Svedala och Skurup, i området runt Lemmeströtorp.

Syftet med ekodukten är att minska väg E65:s barriäreffekt för vilt. Det ska även minska antalet viltolyckor i området och på så sätt skydda beståndet av bland annat kronhjort. Ekodukten bidrar också till mindre störning på djurliv från vägen och en bättre grönstruktur.

Ekodukten är färdigbyggd och invigdes i slutet av april 2019. Vi har ett forskarteam som följer ekodukten för att vi ska få en bild av hur många djur som faktiskt använder sig av bron och hur de beter sig. Uppföljningen pågår fram till maj. Först då har vi detaljerad statistik över hur många djur som passerat och hur olycksstatistiken på E65 ser ut. Så här långt kan vi se att det är mycket aktivitet på ekodukten, den nyttjas frekvent av klövvilt. Det är djur från samtliga klövviltsarter; rådjur, dovhjort, kronhjort, älg (1) och vildsvin. Att en älg har hittat dit är lite uppseendeväckande eftersom landskapet är inte en biotop för just älgar.

Djuren tycks i de flesta fall röra sig utan brådska över ekodukten och de ser ut att vara lugna när de passerar. De letar också gärna efter föda på bron. Klövviltet är mer aktiva i gryning/skymning och nattetid, men det finns även många exempel på djur som har passerat i fullt dagsljus mitt på dagen.


Vad är en ekodukt?

En ekodukt är en bro som är till för att både stora och små djur ska kunna ta sig över till andra sidan vägen på ett skyddat sätt. Längs vägen i anslutning till ekodukten sätts ett så kallat faunastängsel upp. Ett faunastängsel är, till skillnad från ett viltstängsel, konstruerat så att djuren inte kan komma under det. Detta gör att de söker sig till ekodukten och kan korsa vägen där.