Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Karta med sträckningar för järnväg respektive väg

Fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg

Öresundsregionen har 3,7 miljoner invånare och idag färdas gods och varor i allt högre utsträckning över Öresund. Infrastrukturen spelar en avgörande roll för utvecklingen av Öresundsregionen. Nu utreds möjligheterna för en fast förbindelse över Öresund.

Svenska Trafikverket och Danska Vejdirektoratet och Transport-, Bygnings- og Boligministeriet utreder tillsammans möjligheterna för fast en fast förbindelse över Öresund. Utredningen ser över möjligheterna både för vägförbindelse och för kombinerad väg- och järnvägsförbindelse för persontrafik.

Med en fast förbindelse minskar riskerna och sårbarheten för trafiken. En pålitlig förbindelse förändrar möjligheterna för utbyte av varor och tjänster och skapar nytta i form av kortare restider, bättre tillgänglighet och ökad integration i den norra delen av Öresundsregionen.

Analysen ska bland annat innehålla:

  • Förslag till möjliga sträckningar
  • Bedömning av utvecklingsbehovet för infrastrukturen för väg på den danska och för väg och järnväg på den svenska sidan.
  • Beräkningar för konsekvenserna både för person- och godstrafik samt beräkningar av samhällsekonomiska faktorer i projektet.
  • Beräkningar av brukarfinansiering både för en ren vägförbindelse och för en kombinerad väg- och järnvägsförbindelse för persontrafik.
  • Kostnaden för en ren vägförbindelse och för en kombinerad väg- och järnvägsförbindelse för persontrafik

Utredningen som pågår 2018-2020 utgör bas för samsyn och ligger till grund för vidare diskussion och eventuella beslut.

Läs hela kommissoriet/projektspecifikationen här (pdf-fil, 410kB)

Läs mer om utredningen hos danska Vejdirektoratet här

Aktuellt

Arbetet med utredningen påbörjas den 1 juli 2018 och förväntas avslutas 2020.

Utgångspunkten för analysen är att den fasta förbindelsen ska finansieras av användarna. Budgeten för den strategiska analysen är 17,3 miljoner DKK, varav 7,3 miljoner är ett tillskott från EU genom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak (ÖKS). ÖKS stöttar projekt under perioden 2014-2020 mellan Danmark- Sverige och Norge inom fyra insatsområdena: innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning.