Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skånebanan, Attarp, förlängning av mötesspår

Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad har begränsad kapacitet trots att mötesstationerna ligger relativt tätt. Det är ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår, där trafiken utgörs av godståg, Öresundståg och Pågatåg.

Genom att förlänga mötesspåret i Attarp, riktning mot Hässleholm, möjliggör vi att två tåg kan invänta ett mötande tåg och tiden på sträckan skulle kortas. Inte som idag då sträckan mellan Hässleholm och Attarp tar längst tid för Öresundstågen att köra mellan då det finns få mötesmöjligheter där. Detta medför att vi kan möta framtidens transportbehov, upprätthålla en god tillgänglighet med hög transportkvalitet och ökad flexibilitet på sträckan mellan Hässleholm och Kristianstad.

I projektet kommer vi att stänga befintlig plankorsning på väg 2023 i centrala Attarp. Denna ersätts med en planskildhet direkt västerut från nuvarande läge, vilket innebär att väg 2023 får ny sträckning under järnvägen utanför centrala Attarp. Stängningen av plankorsningen innebär att boende i Attarp kan ta sig fram säkrare över järnvägen, för alla trafikanter samt gående- och cyklister.

Vad händer nu?

Efter kompletteringsbegäran från Trafikverkets planprövning har vi utrett det utformningsalternativ som finns för mötesspåret. Synpunkter på de alternativa utformningarna ska ha inkommit senast 5 juni 2020. Material finns att ta del om under rubriken Dokument.

Efter samrådstiden: När kompletteringen är klar kommer en ny granskning av järnvägsplanen genomföras. Därefter kan järnvägsplanen på nytt skickas till fastställelseprövning, i slutet av 2020.

Parallellt arbetar vi även med en tillståndsprocess. Tillståndsprocessen  är för den vattenverksamhet som uppstår när vi planerar att permanent leda bort grundvatten, där väg 2023 ska passera under järnvägen. Tillstånd söks hos en av de fem mark- och miljödomstolarna. I det här arbetet ingår även att samråda med länsstyrelsen samt de enskilda som kan antas bli särskilt berörda.