Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skånebanan, Attarp, förlängning av mötesspår

Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad har begränsad kapacitet trots att mötesstationerna ligger relativt tätt. Det är ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår, där trafiken utgörs av godståg, Öresundståg och Pågatåg.

Genom att förlänga mötesspåret i Attarp, riktning mot Hässleholm, möjliggör vi att två tåg kan invänta ett mötande tåg och tiden på sträckan skulle kortas. Inte som idag då sträckan mellan Hässleholm och Attarp tar längst tid för Öresundstågen att köra mellan då det finns få mötesmöjligheter där. Detta medför att vi kan möta framtidens transportbehov, upprätthålla en god tillgänglighet med hög transportkvalitet och ökad flexibilitet på sträckan mellan Hässleholm och Kristianstad.

I projektet kommer vi att stänga befintlig plankorsning på väg 2023 i centrala Attarp. Denna ersätts med en planskildhet direkt västerut från nuvarande läge, vilket innebär att väg 2023 får ny sträckning under järnvägen utanför centrala Attarp. Stängningen av plankorsningen innebär att boende i Attarp kan ta sig fram säkrare över järnvägen, för alla trafikanter samt gående- och cyklister.

Vad händer nu?

Järnvägsplanen för förlängning av mötesspår på Skånebanan i Attarp samt ombyggnad och indragning av väg 2023 har nu fastställts 210930. Oktober 2021 skickade vi ut en miljödomsansökan till mark- och miljödomstolen. I slutet av november planerar vi att en konsult är på plats som ska ta fram en bygghandling.

Järnvägsplanen innehåller förslag på förlängning av mötesspåret samt stängning av plankorsning och ombyggnad av sträckningen av väg 2023 förbi Attarp. Planen omfattar även förändring av väg från allmänt till enskilt underhåll. Förändringen omfattar del av väg 2023.

Tillstånd för vattenverksamhet

Tillståndsprocessen är för den vattenverksamhet som uppstår när vi planerar att permanent leda bort grundvatten, där väg 2023 ska passera under järnvägen. Tillstånd söks hos en av de fem mark- och miljödomstolarna. Efter genomfört samråd har inkomna synpunkter ställts samman och skickats tillsammans med samrådsunderlaget till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan. Beslut inkom maj 2021. Vi tar nu fram en miljökonsekvensbeskrivning och färdigställer ansökan som planeras att lämnas till Mark- och miljödomstolen hösten 2021. Handläggningstiden hos domstolen är vanligtvis mellan 6 och 12 månader.