Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skånebanan, Attarp, förlängning av mötesspår

Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad har begränsad kapacitet trots att mötesstationerna ligger relativt tätt. Det är ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår, där trafiken utgörs av godståg, Öresundståg och Pågatåg.

Genom att förlänga mötesspåret i Attarp, riktning mot Hässleholm, möjliggör vi att två tåg kan invänta ett mötande tåg och tiden på sträckan skulle kortas. Inte som idag då sträckan mellan Hässleholm och Attarp tar längst tid för Öresundstågen att köra mellan då det finns få mötesmöjligheter där. Detta medför att vi kan möta framtidens transportbehov, upprätthålla en god tillgänglighet med hög transportkvalitet och ökad flexibilitet på sträckan mellan Hässleholm och Kristianstad.

I projektet kommer vi att stänga befintlig plankorsning på väg 2023 i centrala Attarp. Denna ersätts med en planskildhelt direkt västerut från nuvarande läge, vilket innebär att väg 2023 får ny sträckning under järnvägen utanför centrala Attarp. Stängningen av plankorsningen innebär att boende i Attarp kan ta sig fram säkrare över järnvägen, för alla trafikanter samt gående- och cyklister.

Vad händer nu?

Efter kompletteringsbegäran från Trafikverkets planprövning kommer vi att utreda det utformningsalternativ som finns för mötesspåret. Arbetet ska vara klart under våren 2020, därefter kommer vi att samråd med de som är direkt berörda. När utredningen är klar kommer en ny granskning av järnvägsplanen genomföras. Järnvägsplanen kan sen fastställas av regeringen. Planerat beslut om fastställelse hösten 2020.

Rikt djurliv i Attarp

I Attarp har det påträffats utter som vi också nu kommer ta hänsyn till i projektet. För att skydda uttern kommer vi att bygga en faunapassage under järnvägen. Läs mer om det rika djurlivet i Attarp i naturvärdesinventeringen under Dokument.