Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg som kör i ett grönt skogslandskap

Hässleholm-Lund, en del av nya stambanor

Projekt Hässleholm–Lund är en första sydlig del i en ny stambana mellan Stockholm–Malmö.

Hässleholm-Lund

Mellan Hässleholm och Lund planerar vi för en cirka 70 kilometer lång ny dubbelspårig stambana med hastigheten 320 km/h för fjärrtåg och 250 km/h för snabba regionaltåg. Den nya järnvägen ger snabbare resor i södra Sverige och bidrar till att avlasta Södra stambanan. Avlastningen ger mer tid för förebyggande underhåll vilket leder till ett tåligare och mer robust järnvägssystem med bättre punktlighet samtidigt som antalet lokaltåg kan öka på Södra stambanan. När hela stambanan är färdigbyggd, kommer du kunna resa mellan Stockholm–Malmö avsevärt mycket fortare än dagens 4 timmar och 25 minuter.

Tidplan

Planerad byggstart för projektet är någon gång mellan 2027–2029. Byggtiden uppskattas grovt till cirka tio år.

Vad händer nu?

Lokaliseringsutredning

Projektet genomför en lokaliseringsutredning tillsammans med konsulten Sweco. Utredningen är en del i framtagandet av en järnvägsplan och undersöker olika tänkbara korridorer där järnvägen kan byggas. Lokaliseringsutredningen påbörjades sommaren 2019 och förväntas vara färdig år 2022.

Samråd

Under perioden 29 maj-18 juni 2020 genomförde projektet sitt andra samråd under lokaliseringsutredningen.

OBS! Notera att projekt Hässleholm-Lund är så pass tidigt i planeringsarbetet att ingen sträckning för den nya järnvägen finns framtagen. Förslag på sträckningar, så kallad korridorer, kommer att presenteras vid lokaliseringsutredningens tredje samråd mellan 20 januari - 16 mars 2021.