Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Upphandling av Samrådshandling – val av lokaliseringsalternativ

Om ungefär en månad kommer förfrågningsunderlaget för samrådshandling – val av lokaliseringsalternativ, även kallat lokaliseringsutredning, skickas ut för upphandling.

I nationell plan för transportinfrastruktur för åren 2018-2029 framgår att regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer med korta restider som främjar en tydlig överflyttning av resor från flyg till tåg. Utbyggnaden ska utgå från var och en av de tre ändpunkterna.

I den nationella planen för 2018–2029 ingår sträckorna Järna–Linköping (Ostlänken), Hässleholm-Lund och Göteborg–Borås.

För projekt Hässleholm –Lund kommer förfrågningsunderlaget för samrådshandling – val av lokaliseringsalternativ, även kallat lokaliseringsutredning, snart skickas ut för upphandling.

I uppdraget ingår att ta fram lokaliseringsutredning, miljökonsekvensbeskrivning och underlag för att kunna tillåtlighetspröva projektet. Förfrågningsunderlaget kommer att sändas ut till leverantörer prekvalificerade i Trafikverkets system för prekvalificering, TransQ.

Upphandlingen skickas ut i slutet av november. Arbetet med lokaliseringsutredningen förväntas komma igång på allvar i mitten av 2019.