Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Begäran om beslut om betydande miljöpåverkan

Det digitala samrådet för Hässleholm-Lund är nu avslutat.

Som ett första steg i den formella planläggningsprocessen har Trafikverket under perioden 3 september – 1 november 2018 genomfört samråd om Samrådsunderlag för betydande miljöpåverkan. Samrådsunderlaget beskriver hur omgivningen kan komma att påverkas av den nya järnvägen och ligger till grund för det första beslutet i planläggningsprocessen där Länsstyrelsen tar beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Totalt inkom 16 svar på samrådsunderlaget, åtta från kommuner, sju från myndigheter och organisationer, och en från allmänheten. Samtliga svar som berörde huruvida projektet kan anses innebära betydande miljöpåverkan eller inte, instämde i Trafikverket bedömning att projektet kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Trafikverket har justerat samrådsunderlaget inom områden som uppmärksammats som felaktiga eller saknats i dokumentet. Alla synpunkter finns samlade i dokumentet samrådsredogörelse där också Trafikverkets kommentarer om hur vi avser hantera synpunkterna framgår.

Länsstyrelsen har nu fått Trafikverkets begäran om deras beslut om betydande miljöpåverkan.

I nästa steg, lokaliseringsutredning, utreder vi var den nya järnvägen ska gå. Då kommer miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) tas fram och samråd och dialog genomföras med berörd allmänhet, kommuner, statliga myndigheter och intresseorganisationer.

Samrådsredogörelse och uppdaterat samrådsunderlag finns tillgängliga här.