Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Person står och väntar på pendeltåget som kommer i fjärran.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Inbjudan till digitalt samråd för Hässleholm-Lund

Vi genomför nu det första steget i den formella planläggningsprocessen för den nya järnvägen mellan Hässleholm och Lund; samråd om betydande miljöpåverkan.

Trafikverket har tagit fram ett samrådsunderlag som beskriver projektets förutsättningar och hur omgivningen kan komma att påverkas av den nya järnvägen. Materialet ligger till grund för det första formella beslutet i planläggningsprocessen som är Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Trafikverkets bedömning är att projektet medför betydande miljöpåverkan.

I nästa steg, lokaliseringsutredning, utreder vi var den nya järnvägen ska gå. Då kommer miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) tas fram och samråd och dialog genomföras med berörd allmänhet, kommuner, statliga myndigheter och intresseorganisationer.

Det går inte längre att lämna synpunkter. Sista datum för inlämning av synpunkter var torsdagen 1 november 2018.

Länkar till dokumenten:

Samrådsunderlag (finns att läsa under fliken Aktuella handlingar)
Planläggningsbeskrivning (finns att läsa under fliken Aktuella handlingar)

Planläggningsprocessen vid planering av ny väg och järnväg
Planläggningsprocessen vid planering av ny väg och järnväg