Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sara Distner
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Projektchefens återblickar och framtidstankar

Projektchef Sara Distner summerar ett händelserikt halvår och berättar om vad som väntar under resten av 2018.

Hur summerar du halvåret som gått?

– Den nationella transportplanen för åren 2018-2029 är nu beslutad där regeringen är tydlig med att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas och att utbyggnaden ska påbörjas från de tre ändpunkterna Ostlänken, Hässleholm-Lund och Göteborg-Borås.

– För projekt Hässleholm-Lund innebär det byggstart under perioden 2024-2029. Visst finns det flera frågetecken kvar att räta ut som hastighetsfrågan och utbyggnadstakt, men det är en tydlig inriktning som känns mycket positiv.

– Under halvåret har också en samverkansöverenskommelse för höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund tagits fram. Syftet med samverkansöverenskommelsen är att möjliggöra en snabb och effektiv utbyggnad av sträckan Hässleholm–Lund, samt att optimera projektets nyttor och begränsa de negativa effekterna. Parterna i överenskommelsen (Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne, Hässleholms kommun, Höörs kommun, Eslövs kommun, Lunds kommun och Trafikverket) har därför enats om gemensamma utgångspunkter och intentioner. Vi har tillsammans identifierat de viktigaste frågorna vi måste arbeta tillsammans med vilket gör att vi nu känner oss väl förberedda och redo för ett framgångsrikt samarbete i projekt Hässleholm-Lund.

Hur är läget i projektet just nu?

– Vi har nu börjat bemanna vår organisation och planera projektet. Parallellt med detta arbetar vi med att förbereda för den upphandling som ska göras kring årsskiftet. Ett led i detta är att vi har genomfört en leverantörsdialog för att få synpunkter och inspel från marknaden på våra tankar kring paketering och kontrakt. Upphandlingsstrategin ska sedan förankras i olika steg, inför beslut i Trafikverkets styrelse i slutet av oktober. Efter det ska en konsult för lokaliseringsskedet handlas upp.

– Den första formella utåtriktade aktiviteten kommer i höst då projektet ska genomföra samråd inför Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Samrådsunderlaget kommer att finnas tillgängligt på webben med möjlighet att lämna synpunkter. Därefter skickas det till Länsstyrelsen för beslut, det förväntas komma i början av 2019.

Fakta Hässleholm-Lund

Cirka 7 mil dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Hässleholm och Lund. En del av en ny generation järnväg som ska ge snabbare resor mellan storstadsregionerna, smidigare arbetspendling och avlastning av Södra stambanan.