Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Höghastighetståg.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Projekt Hässleholm-Lunds första milstolpe avklarad!

Nu har vi fått Länsstyrelsens beslut: Hässleholm-Lund kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Det är projektets första milstolpe i planläggningsprocessen. Nu fortsätter arbetet med att genomföra en lokaliseringsutredning för järnvägen.

Som ett första steg i den formella planläggningsprocessen har Trafikverket tagit fram ett samrådsunderlag som beskriver hur omgivningen kan komma att påverkas av den nya höghastighetsjärnvägen mellan Hässleholm-Lund. Under hösten 2018 genomfördes ett samråd om underlaget. Samrådsunderlaget och de synpunkter Trafikverket fick in under samrådet ligger till grund för den första delen i planläggningsprocessen där Länsstyrelsen nu alltså tagit beslut om att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Länsstyrelsens beslut innebär att nästa steg i planläggningsprocessen, lokaliseringsutredning, kan genomföras som planerat. I detta skede kommer projektet att identifiera, utreda och jämföra olika alternativa korridorer för var järnvägen skulle kunna byggas. En del i detta blir också att ta fram en Miljökonsekvensbeskrivning samt genomföra samråd med berörd allmänhet, kommuner, länsstyrelsen, region, övriga myndigheter och intresseorganisationer. Enligt projektets tidplan ska denna del av planläggningsprocessen vara avslutad 2022 med en rangordning av alternativen för Regeringen att fatta beslut om för fortsatt arbete.