Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu genomför vi en fladdermusinventering i utredningsområdet

Först ut i det omfattande arbetet med att inventera naturvärden i projekt Hässleholm–Lund är en inventering av fladdermöss.

Projekt Hässleholm–Lunds utredningsområde är cirka sju mil långt och tre mil brett. Under lokaliseringsutredningen kommer Trafikverkets konsult att genomföra arbete ute i fält för att bland annat undersöka och dokumentera det befintliga djur- och växtlivet i hela området, så kallade naturvärdesinventeringar. Först ut är fladdermössen.

Fladdermusinventeringar kommer att göras på olika platser inom utredningsområdet under veckorna 28 till 31 för att öka kunskapen om var det finns värdefulla fladdermusområden och vilka arter av fladdermöss som förekommer inom de olika områdena.

Alla fladdermusarter som förekommer i Sverige förekommande är fridlysta. Inventeringen genomförs under juli och början av augusti för det är då fladdermössen befinner sig i sina hemområden och föder upp ungar. Fladdermöss återvänder år efter år till sitt hemområde och under högsommaren slår sig fladdermushonorna samman i yngelkolonier där de föder upp ungar som föds i slutet av juni eller början av juli. Denna period är därför den bästa tiden för fladdermusinventering.

Själva inventeringen sker genom att så kallade autboxar, alltså detektorer som spelar in fladdermusens ultraljudssignaler, sätts upp inom det aktuella området. Detektorerna lämnas kvar under en natt och registrerar ljudsignaler från de fladdermöss som befinner sig i området. Inventeringen upprepas under två tillfällen under den fyra veckor långa inventeringsperioden. Upprepningen är viktig eftersom en art som förekommer på bägge tillfällen vid en plats sannolikt kan betraktas som stabilt förkommande på just den specifika platsen.

– Resultatet från inventeringen kommer att arbetas in i den Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som projektet kommer ta fram under lokaliseringsutredningen, säger Kristofer Söderberg, projektledare för lokaliseringsutredningen.

Fladdermusinventeringen genomförs av företaget Ecocom. Kompletterande inventeringar kan bli aktuella längre fram under lokaliseringsutredningsskedet.