Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sex av tio är positivt inställda till projekt Hässleholm-Lund

Det visar den första attitydundersökningen som Trafikverket har genomfört under våren 2019. I undersökningen tillfrågades 718 personer i kommunerna Lund, Eslöv, Höör och Hässleholm.

Den här attitydundersökningen är den första som projektet gör. Undersökningar av det här slaget är viktiga instrument för Trafikverket för att förstå de boende längs med sträckan för projektet lite bättre. Därför ställer vi en rad frågor om bland annat deras inställning till Hässleholm-Lund, vad de känner till om projektet, hur och vilken typ av information de vill ha från oss i, och hur de reser idag m.m.

I undersökningen framkommer det bland annat att sex av tio tillfrågade är positivt inställda till projektet. Mest positiva är de boende i Lund och Eslöv. Bland argumenten lyfts framför allt enklare pendling, fler arbetstillfällen och kortare restider fram som positiva skäl. De som är lite mer negativt inställda ifrågasätter kostnaden och nyttan samt påverkan på miljön. Resultatet visar även att fyra av tio har kännedom om projektet. Högst är kännedomen i Hässleholm och Höör, medan den är lägst i Lund. I undersökningen framkommer det även att män har högre kännedom om Hässleholm-Lund än vad kvinnor har.

- Att kännedomen om projektet får sägas vara relativt låg är inget konstigt i sig. Vi påbörjade vårt formella planeringsarbete först under hösten 2018 och är därför fortfarande tidigt i processen. Mot slutet av året planerar vi dock för vårt första samrådsmöte för allmänheten. Då kommer vi presentera mer information om projektet och det finns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter, säger Johan Fridh, kommunikationsansvarig för projekt Hässleholm-Lund.

Om undersökningen:
Under februari-mars 2019 intervjuades totalt 718 personer via telefon. Personerna som medverkar är alla över 18 år och bor eller verkar i kommunerna Hässleholm, Höör, Eslöv och Lund.