Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverkets uppdrag att planera och bygga en ny järnväg mellan Hässleholm och Lund ligger fast

Tidigare i veckan kom Riksrevisionens granskning av planeringen av nya stambanor. Trafikverket välkomnar Riksrevisionens granskning. Regeringen är samtidigt tydlig med att Trafikverkets uppdrag att bygga projekt Hässleholm-Lund ligger fast.

Syftet med Riksrevisionens granskning har varit att undersöka om statens planering av höghastighetsjärnväg har genomförts på ett förutsättningslöst sätt i enlighet med riksdagens och regeringens intentioner. Fokus för granskningen har varit att granska om planeringen har skett i enlighet med de politiska intentionerna och tar inte ställning till om den ska byggas eller inte.

Riksrevisionens kritik

Riksrevisionen har haft synpunkter på beslutsordningen för utbyggnaden av nya stambanor, och menar att beslut om projekt har fattats före en utbyggnad av ett helt system. Riksrevisionen anser också att fler alternativa lösningar till ett system med nya stambanor först borde ha utretts. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att förutsättningslöst utreda vilka brister som finns i förhållande till de transportpolitiska målen, och vilka alternativa lösningar som finns för att åtgärda bristerna.

Vårt uppdrag utgår från politiska beslut

Det är regeringen som bestämmer hur rekommendationerna ska hanteras, och det kommer regeringen att meddela riksdagen. Trafikverket uppdrag utgår från politiska beslut, och projekt Hässleholm-Lund är fastställd i nationell plan av regeringen. Enligt infrastrukturministern ligger dessa beslut fast.