Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Projekt Hässleholm–Lund bjuder in till samråd!

Under perioden 17 februari–16 mars genomför projekt Hässleholm–Lund sitt första samråd under fasen lokaliseringsutredning. Nu vill vi ha dina viktiga synpunkter att ta med oss i det fortsatta planeringsarbetet.

Lokaliseringsutredningen är en av de tidigaste delarna i planeringsarbetet vid byggandet av ny järnväg. Då utreder Trafikverket olika lämpliga sträckningar (så kallade korridorer) för den nya järnvägen. I det arbetet behöver vi ta hänsyn till flertalet aspekter, bland annat naturmiljö, kulturmiljö, viktiga samhällsfunktioner, kostnad och byggbarhet. En viktig del i det arbetet är också samråd vilket är en del av den demokratiska processen. Samråd ger Trafikverket möjligheten att få in synpunkter och kunskap som kan påverka de val vi gör i lokaliseringsutredningen. Det är en lagstadgad process genom vilken vi samråder med både andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet. Ju tidigare vi får in synpunkter, desto större möjlighet har vi att ta hänsyn till dem i planeringsarbetet.

Under lokaliseringsutredningens första samråd vill vi få in kunskap som kan ingå i det underlag som kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet. Vi vill vid det här tillfället informera om arbetet vi gjort hittills och ge berörda möjlighet att delge oss kunskap innan insamlingen är färdig. Materialet vi samråder är därför inte komplett, utan ska ses som en form av förhandsunderlag. Det består bland annat av kartor som beskriver förutsättningarna i utredningsområdet, till exempel för kulturmiljö, naturmiljö och friluftsliv, samt andra viktiga funktioner för samhället. Vi samråder också projektmålen.  

Lämna synpunkter

Att lämna synpunkter gör du lättast via Trafikverkets e-tjänst. Du hittar formuläret på Hässleholm–Lunds startsida, se länk till startsidan nedan. Fyll i de tomma rutorna, tryck på Gå vidare och sedan Skicka in synpunkter för att synpunkterna ska komma oss tillhanda.
Hässleholm–Lund, en del av nya stambanor

Du kan givetvis även ringa till oss och lämna synpunkter. Trafikverkets kontaktcenter är bemannat måndag–fredag klockan 8.00–16.00, på nummer 0771-921 921.

Handlingar

På sidan Dokument/Aktuella handlingar hittar du de handlingar som är underlag för samrådet. Se länk nedan.
Dokument för projekt Hässleholm–Lund

Öppna hus

Under samrådet bjuder Trafikverket in till fyra öppna hus-tillfällen i Lund, Eslöv, Höör och Hässleholm. På mötena kommer vi att berätta om varför nya stambanor behövs, vad projekt Hässleholm–Lund är för något och informera om vad som kommer hända framöver. Du kommer få insyn i hur arbetet är upplagt de kommande åren och när vi kommer presentera förslag på korridorer och sträckningar.

Notera att vi inte kommer att presentera några korridorer på dessa öppna hus, det kommer längre fram i processen. Nu är vi intresserade av att få in kunskap om viktiga områden som kanske just du vill förmedla till oss. På de öppna husen kommer projektets medarbetare att hålla en allmän presentation varje heltimme (klockan 15.00–19.00) med efterföljande frågestund. Sluttid för samtliga mötestillfällen är klockan 19.30. Oavsett vilken ort du besöker så är informationen densamma.

Varmt välkommen på något av de öppna husen:

Höör 4 mars klockan 15.00–19.30, Älvkullen, Älvgatan 2
Lund 9 mars klockan 15.00–19.30, Magle Konserthus, Magle stora kyrkogata 4
Hässleholm 10 mars klockan 15.00–19.30, Hässleholm tekniska skola, Stobygatan 7
Eslöv 12 mars klockan 15.00–19.30, Carl Engströmsskolan, Östergatan 16