Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Regeringen ska tillåtlighetspröva den nya järnvägen mellan Hässleholm-Lund

Den 8 oktober fattade regeringen beslutet att den nya järnvägen mellan Hässleholm och Lund ska tillåtlighetsprövas.

Beslutet innebär att Trafikverket ska skicka ett beslutsunderlag med förslag till val av korridor till regeringen. Regeringen beslutar sedan om att tillåta Trafikverket att bygga järnvägen inom den föreslagna järnvägskorridoren.  
 
Vi arbetar nu med lokaliseringsutredning och miljökonsekvensbeskrivning för den nya järnvägen. När dessa handlingar är färdiga kommer de vara beslutsunderlaget för regeringen. Trafikverket planerar skicka in underlaget till regeringen år 2022. 

Rickard Rosenlund, programchef. 

Rickard Rosenlund, programchef, ser positivt på regeringens beslut:   

– Det här ger en tydlighet för vårt fortsatta arbete. Om vi får tillåtlighet av regeringen betyder det att vi kan bygga järnvägen inom angiven korridor. 
 
– För att regeringen ska kunna fatta beslutet behöver vi i vår pågående lokaliseringsutredning och miljökonsekvensbeskrivning gå djupare än normalt vid en lokaliseringsutredning i frågor om bland annat riksintressen, Natura 2000 och artskydd för att säkerställa att järnvägen kan byggas med hänsyn till miljöbalkens regler, säger Rickard. 
  
Skulle ett regeringsbeslut om tillåtlighet betyda att det är bestämt exakt hur järnvägen ska se ut mellan Hässleholm och Lund?  
  
– Nej, så blir det inte, utan då ska vi på Trafikverket ta fram planförslag. Där kommer vi utreda exakt hur järnvägen ska utformas inom den beslutade korridoren. Järnvägsplanerna kommer att samrådas med bland annat berörda fastighetsägare, kommuner, länsstyrelsen, myndigheter, organisationer och allmänheten avslutar Rickard.