Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samråd 1 avslutat

Under perioden 17 februari-16 mars genomförde projekt Hässleholm-Lund sitt första samråd under fasen lokaliseringsutredning.

Sofia Bremer, projektledare för Hässleholm-Lund. 

Mot slutet av samrådstiden arrangerades fyra öppna hus-tillfällen dit allmänheten bjöds in för att få information om projektet och ges möjligheten att ställa frågor till Trafikverkets personal. Dessvärre fick projektets sista möte i Eslöv ställas in med kort varsel på grund av Coronavirusets spridning och regeringens beslut att förbjuda större publika ställningar. Totalt kom cirka 850 personer till mötena i Höör, Lund och Hässleholm.

- Intresset har varit stort och vi är tacksamma för alla synpunkter som kommit in till oss under samrådstiden. De kommer vara en viktig del i planeringsarbetet framåt, säger Sofia Bremer, projektledare för Hässleholm-Lund.

Alla inkomna synpunkter från samrådet diarieförs på ärendenummer TRV 2018/88290. Synpunkterna kommer att sammanställas och sammanfattas i en samrådsredogörelse, där projektet också svarar på hur de inkomna synpunkterna beaktats. Samrådsredogörelsen kommer att publiceras här på projektsidan när den är klar.

Nu fortsätter arbetet att inhämta och presentera alla förutsättningar inom utredningsområdet. När det arbetet är färdigt kommer material att presenteras på ett så kallat digitalt samråd här på trafikverket.se under perioden maj–juni.

– Även om vi har vissa utpekade tider för våra samråd kan det vara bra att känna till att det närsomhelst går bra att tillföra ny kunskap och lämna synpunkter till oss under hela planeringsarbetet, det är alltså inte avhängigt de olika samråden, säger Sofia Bremer.

Förslag på korridorer, alltså områden där järnvägen skulle kunna tänkas placeras, kommer att presenteras först på samråd 3 kring årsskiftet 2020/2021.