Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Information om utskick angående skyddsvärda växt- och djurarter

Under vecka 44 skickade vi ut ett brev till de privatpersoner och intresseorganisationer som under samråd 1, 2 eller 3 lyft att det finns skyddsvärda växt- och eller djurarter, inklusive skyddsvärda träd, inom utredningsområdet.

Syftet med utskicket är att erbjuda en möjlighet att komplettera sitt yttrande avseende skyddsvärda arter om den som lämnat yttrandet har ytterligare uppgifter. Detta utskick ersätter inte Trafikverkets skyldighet som verksamhetsutövare att i varje skede av ett projekt se till att ha den kunskap som behövs för att kunna ta välgrundade beslut.  

Inom arbetet med lokaliseringsutredningen har vi genomfört en naturvärdesinventering på nivå förstudie för hela utredningsområdet. Nivå förstudie innebär att den är baserad på tidigare registrerad information om naturvärden från myndigheter och kommuner. På vissa platser kompletterades den även med en inventering i fält. Vidare har vi utrett ekologiska samband samt sammanställt de naturvärden som finns dokumenterade i vattenmiljöer.
Detta kan du läsa mer om här bland våra dokument från samråd 2

Denna information kommer att sammanställas i en miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivningen har ett avsnitt som behandlar förekomst av skyddade växt- och djurarter. En viktig källa till det avsnittet är Artportalen. Läs mer om Artportalen nedan.

Carina Lindeberg 

Carina Lindeberg, projektledare omvärld berättar:
– I nästa skede, järnvägsplan, kommer vi genomföra fältinventering av naturvärden av hela den korridor som blir vald för utbyggnad av järnvägen.

Parallellt med detta arbete har vi även ett kontinuerligt samråd med Länsstyrelsen både om lokaliseringsutredningen i stort, utformning av miljökonsekvensbeskrivningen samt hanteringen av artskyddet.

– Vi arbetar nu med miljökonsekvensbeskrivningen och gör det ända fram till samråd 4 där det kommer att vara ett av de dokument som då kommer att presenteras. Samråd 4 planeras till första kvartalet 2023, avslutar Carina.