Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto från digital frågestund

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Mer än 1300 yttranden under tredje samrådet

Det tredje samrådet i lokaliseringsutredningen för program Hässleholm-Lund, Nya stambanor är nu avslutat.

När den åtta veckor långa samrådsperioden stängdes hade 1389 yttranden lämnats in. Även intresset från media och aktiviteten i sociala medier har varit stor.

- Det är bra med ett stort engagemang och vi tackar för alla yttranden. Nu börjar ett stort arbete att gå igenom materialet, säger projektledare Kristofer Söderberg.

Lokaliseringsutredningen pågår 2019-2023. Under det tredje samrådet har sex utkast till lokaliseringsalternativ för en ny järnväg presenterats. Den interaktiva karta där man kunnat lämna yttranden ligger kvar på projektets webbplats, men det går inte längre att lämna ett yttrande.

Innan sommaren 2022 hålls det fjärde och sista samrådet. Då presenteras också en redogörelse och sammanfattning av det tredje samrådet. Senare i planeringsprocessen kommer skedet järnvägsplan där utredningen blir mer detaljerad. Ytterst är det regeringen som fattar beslutet om var stambanan ska byggas. Byggstart är planerad till 2027-2029.

- Vi har fått uppdraget att planera för en ny stambana för att skapa framtidens transportsystem. Det stora engagemanget understryker för oss hur viktigt det är att vi gör en så bra utredning som möjligt och att vi fortsätter ha en bra och tät dialog med allmänheten och kommunerna, säger programchef  Rickard Rosenlund.

Digitala frågestunder som ett komplement
Den pågående pandemin gjorde att Trafikverket tidigt fick ta beslutet att det inte skulle gå att ordna fysiska möten i form av ”Öppet hus”, som är vanligt under samrådsperioder. Som ett komplement och som en möjlighet för allmänheten att ställa frågor genomfördes fyra digitala frågestunder. Nästan 1000 unika tittare valde att koppla upp sig. Det gick att i förväg skicka in frågor med e-post och det gick att ställa frågor under sändningarna, i en chatt. Totalt ställdes cirka 750 frågor och drygt 200 hann Trafikverkets projektmedarbetare med att besvara. Ett urval gjordes och de vanligaste och mest generella frågorna prioriterades.

- Inget ersätter det fysiska möten, och det är tråkigt att vi inte kunna ordna ”Öppet hus”. Men, vi tror samtidigt att vi kan ha nått nya grupper när vi ordnat ett digitalt samråd. Möjligheten att delta har ju faktiskt blivit större jämfört med om man skulle ta sig till ett fysiskt möte. Vi tror att vi kommer att använda den här typen av digitala lösningar även framöver, säger projektledare Kristofer Söderberg.

Svar på 25 vanliga frågor finns att läsa här.

Den fjärde frågestunden (med valbar text) går att se här.

Här finns den interaktiva kartan.