Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny tid för Hässleholm-Lunds fjärde samråd

En rad händelser har gjort att tidplanen förändrats. Ny tid för samråd 4 är nu satt till första kvartalet 2023.

Under perioden januari-mars 2021 genomförde Hässleholm-Lund sitt tredje samråd. Under samrådet visade vi upp en tidplan där det fjärde samrådet var förlagt till våren 2022. På grund av en rad olika händelser har vi nu fått revidera tidplanen. Dessa går vi in på närmare nedan.

Vi har valt att justera våra arbetsprocesser för att säkerställa att våra två huvudprodukter lokaliseringsutredningen och miljökonsekvensbeskrivningen ska bli så välgrundade och motiverade som möjligt. Det handlar till stor del om att trygga chanserna för att få tillåtlighet i nästa planeringsfas.

Vi har utökat utredningsområdet. I norr behövde vi utöka området för att kunna inrymma tänkbara alternativa anslutningar till Södra stambanan. I söder utökades området för att kunna möjliggöra tänkbara anslutningar till fyrspårsutbyggnaden mellan Lund-Arlöv. Utökningen av utredningsområdet gjordes i samband med samråd 2 sommaren 2020 men har påverkat tidplanen även efter det när allt material kopplat till utökningen har arbetats in i utredningen.

Vi har valt att utmana våra systemkrav (krav för hur järnvägen och anläggningen ska utformas) vilket krävde en särskild utredning som påverkade tidplanen. Vi är nöjda med resultatet och ser att den tidspåverkan var väl värd den justering som krävdes. Mer info om detta kommer att presenteras under hösten 2021.

Precis som för många andra organisationer, myndigheter och företag har Covid-19 haft en inverkan på vårt arbete. All personal har gått från att arbeta på kontor till att sitta hemifrån vilket har påverkat samordningen. Som ett resultat av detta har vissa processer i lokaliseringsutredningen tagit längre tid än när den ursprungliga tidplanen sattes 2019.

I september 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. För att de styrande i kommuner och region ska ha rätt förutsättningar att yttra sig har vi därför valt att förlägga samråd 4 till efter årsskiftet 2022-2023 då fullmäktige och regionens/kommunernas nämnder har tillträtt.

Kristofer Söderberg 

– Vi tar alltid höjd för att enstaka, oväntade saker och ting kan uppstå under arbetets gång men här har tyvärr flera frågor spelat in som tillsammans gjort att tidplanen måste justeras. Det är olyckligt. Allt sammantaget vill jag dock poängtera vikten av att vi gör vårt utredningsarbete på rätt sätt, vi ska inte forcera fram något bara för att uppfylla den ursprungliga tidplanen med risken att vi får komplettera utredningen i efterhand. Jag känner mig trygg i att vi har rätt förutsättningar att leverera det vi ska inför samråd 4, säger Kristofer Söderberg, enhetschef och projektledare för lokaliseringsutredningen Hässleholm-Lund.

Den justerade tidplanen påverkar inte byggstarten.

Rickard Rosenlund 

–Vi arbetar fortfarande mot en byggstart någon gång mellan 2027-2029. Vad vi kan se nu har inte tidplaneförskjutningen påverkat när vi kan sätta spaden i marken, säger Rickard Rosenlund, programchef Hässleholm-Lund.

Under samråd 4 kommer vi presentera ett utkast på förslag till rangordning av korridorer för den nya järnvägen samt de bortval av övriga korridorer vi gjort sen samråd 3. Exakt datum för samråd 4 kommer vi kommunicera längre fram.