Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kontinentalbanan genom Malmö, persontrafik

Vi bygger om Kontinentalbanan som går genom Malmö. Vi vill möjliggöra för persontrafik på banan och skapa en bra förbindelse mellan stadsdelarna i Malmö.

Malmö är en växande stad och har stor betydelse för Öresundsregionens arbetsmarknad. Därför är det viktigt med en fungerande kollektivtrafik i Malmö. Vi vill göra det enklare att resa mellan de östra och västra stadsdelarna genom att öppna upp för persontrafik på Kontinentalbanan. Förhoppningen är att det också leder till att biltrafiken i centrala Malmö minskar.

Den 8 december invigdes station Rosengård. Under 2020 kommer Trafikverket att genomföra bullerskyddsåtgärder längs med vissa delar av Kontinentalbanan för att minska ljudnivån från järnvägen.

Pågatåg stannar på följande stationer:

  • Malmö central
  • Östervärn
  • Rosengård
  • Persborg
  • Svågertorp
  • Hyllie
  • Triangeln

Pågatågen går i vardera riktning en gång i halvtimmen mellan klockan 06:00 och 22:00. Det ena pågatåget kör till och från Kristianstad, och det andra fungerar som en pendel mellan Hyllie och Malmö central.

Karta över hur persontågen kommer att köra. Illustration: Malmö stad 

Rosengård
Vi har byggt en ny 177 meter lång station vid stadsdelen Rosengård. Vi länken kan du se en video av det färdiga resultatet - Rosengård station 2019-02-22

Se filmer från byggnationen

Persborg och Östervärn

Vi har utfört åtgärder på de befintliga stationerna Persborg och Östervärn så att persontåg kan stanna på stationerna. Arbete genomförsdes för plattformar, bullerskyddsåtgärder och tillgänglighetsanpassning.

Se filmen från arbetet på Persborg station.

Alla filmer är tagna av Ossian Olsson, Trafikverket

Ombyggnaden är ett samarbete mellan Trafikverket, Malmö stad, Svedab och Skånetrafiken.

Läs mer om kontinentalbanan på Malmö stads webbsida.