Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Bullerskyddsåtgärder, Kontinentalbanan

Vi utför bullerskyddsåtgärder längs vissa delar av Kontientalbanan. Syftet med åtgärderna är att minska ljudnivån från järnvägen.

Kontinentalbanan ligger i centrala Malmö där det nu trafikerar persontåg. Detta betyder att järnvägen rör sig i tätbebyggda områden. Vi planerar att bygga bullerskyddsåtgärder i form av bullerplank längs olika delar av Kontinentalbanan.

Bullerplank fångar upp ljud från järnvägsspåret och minskar störningar för närboende, skolor och förskolor. För att hantera buller så ger plank bäst ljuddämpande effekt när de placeras nära järnvägen. Arbetet görs i samband med Svedab.

Vad händer nu?

Vi utreder placering och höjd av bullerplank mellan Stockholmsvägen i norr och Nya Agnesfridsvägen i söder.