Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Bullerskyddsåtgärder, Kontinentalbanan

Vi minskar ljudnivån från järnvägen genom att sätta upp bullerplank.

Kontinentalbanan ligger i centrala Malmö där det nu trafikerar persontåg. Detta betyder att järnvägen rör sig i tätbebyggda områden. Vi planerar att bygga bullerskyddsåtgärder i form av 4.4 kilometer långa bullerplank längs olika delar av Kontinentalbanan.

Bullerplank fångar upp ljud från järnvägsspåret och minskar störningar för närboende, skolor och förskolor. För att hantera buller så ger plank bäst ljuddämpande effekt när de placeras nära järnvägen. 

Så påverkas trafiken

För att vi ska kunna skapa en bättre ljudmiljö och en säker miljö för personalen som utför arbetet behöver vi minska tågtrafiken på sträckan. Mellan mars och december 2020 kommer tågen att avgå en gång i timmen istället för som i dag en gång i halvtimmen.

Just nu påverkas inte vägtrafiken av arbetet. 

Så påverkas du som närboende 

Våra arbeten kommer att bullra, men vi strävar efter att bygget ska påverka dig som bor i närheten så lite som möjligt. Våra entreprenörer kommer att söka tillstånd för buller hos polisen och hålla sig inom de nivåer som krävs.