Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Conny Ragnarp, projektledare på Malmö stads fastighets- och gatukontor, och Farad Hadeleus, projektchef BCA Entreprenad, ser hur Rosengårds station allt mer börjar stämma överens med illustrationerna. Foto: Frida Vilhelmson

Conny Ragnarp, projektledare på Malmö stads fastighets- och gatukontor, och Farad Hadeleus, projektchef BCA Entreprenad, ser hur Rosengårds station allt mer börjar stämma överens med illustrationerna. Foto: Frida Vilhelmson

Rosengårds station – ett integrationsfrämjande samhällsbygge

Kan en tågstation skapa integration, sysselsättning och hälsa? Det är i alla fall målet i Rosengård när den nya stationen tas i bruk och persontrafiken återigen får rulla på Kontinentalbanan.

En röd byggkran, grävmaskiner i olika storlekar, grushögar och byggmaterial i travar på den tidigare parkeringen mellan bostadshusen och tågrälsen. Området mellan Amiralsgatan i norr och cykeltunneln till Rosengård i söder är än så länge en byggarbetsplats. Arbetet pågår för fullt. Om tre månader finns en tågstation på platsen, längs Kontinentalbanan, och nu anas konturerna av Rosengårds nya nav.

Innan Citytunneln byggdes var det på Kontinentalbanan som all persontrafik till Trelleborg, Ystad och Danmark gick. Men sedan 2010, då Citytunneln togs i bruk, har bara godståg trafikerat spåren i östra delen av Malmö.

Från och med den 9 december ska tågen stanna här på Rosengårds station. Foto: Frida Vilhelmson
Från och med den 9 december ska tågen stanna här på Rosengårds station. Foto: Frida Vilhelmson

– För att säkerställa nyttan med Citytunneln skulle alla persontåg gå där i stället för att köra på Kontinentalbanan. Det var ett villkor från den dåvarande regeringen, säger Conny Ragnarp, projektledare gatukontoret Malmö stad.

Men nu ska alltså trafiken återupptas på Kontinentalbanan och i januari togs det första spadtaget för Rosengårds station. Det är ett projekt som ska binda ihop staden och bidra till integrationen – ett viktigt projekt, inte minst för Malmö stad.

– Malmö ser detta som nyckeln, startskottet till att förändra det här området, säger Conny Ragnarp, projektledare fastighets- och gatukontoret Malmö stad. – Det är inte en lokal fråga utan en samhällsbyggnadsfråga för hela Malmö. Vi behöver jobba långsiktigt, fortsätter han.

Illustration över tågstationen i Rosengård.
Illustration över tågstationen i Rosengård.

Även de nedlagda och förfallna stationerna Persborg och Östervärn öppnas i samband med att persontrafiken återupptas på sträckan. Trafikverket spelar en viktig roll som beställare av byggnationen.

– Pressen på Trafikverket att leverera har varit stor. Det går inte att ta det här sen. Det är nu som gäller, säger Trafikverkets projektledare, Jan Källqvist.

Rosengård är ett omtalat område, inte bara i Malmö, utan även på riksnivå. Dessvärre har publiciteten många gånger varit negativ och handlat om områdets stora problem med ohälsa, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå.

Conny Ragnarp berättar att en utredning slagit fast att passivitet och kriminalitet är starkt kopplat till om man har arbete, utbildning och acceptabelt boende. Genom satsningar på stadsdelen, inte minst genom den nya tågstationen och bättre kollektivtrafik hoppas man nu kunna vända den trenden.

Trafikverkets projektledare Jan Källqvist, tillsammans med projektledaren på Malmö stads fastighets- och gatukontor, Conny Ragnarp, och projektchefen på BCA Entreprenad, Farhad Hadeleus. Foto: Frida Vilhelmson
Trafikverkets projektledare Jan Källqvist, tillsammans med projektledaren på Malmö stads fastighets- och gatukontor, Conny Ragnarp, och projektchefen på BCA Entreprenad, Farhad Hadeleus. Foto: Frida Vilhelmson

– Stationen kommer att underlätta resorna till och från utbildning och jobb och attraktiviteten för området ökar om det finns en station här, säger Conny Ragnarp.

Han berättar att Malmö sneglat på goda exempel från Rotterdam, Sheffield och Lyon, men även exempel på närmare håll.

– Höghastighetstågen till Lyon vände hela stadens utveckling och längs Trelleborgsbanan kan man se att de orter som fick en ny station växer, säger Conny Ragnarp.

– Det är ett sätt att angripa ett socioekonomiskt problem. Rosengård är en stad i staden som är väldigt väl planerad, med köpcentrum, grönytor, bostäder och idrottshallar, tilägger Jan Källqvist.

Färdigställandet av tågstationen i Rosengård pågår för fullt.

Samtidigt är persontrafik på Kontinentalbanan en förutsättning för all planerad tågtrafik i regionen, som ett komplement till Citytunneln i takt med att tågtrafiken ökar. Malmö är en växande stad och har stor betydelse för Öresundsregionens arbetsmarknad. Därför är det viktigt med en fungerande kollektivtrafik i Malmö. Trafikverkets förhoppning är att det även leder till att biltrafiken i centrala Malmö minskar.

Ett träplank avgränsar bygget i Rosengård mot bostadshusen och mot cykelbanan. Där har halva körfältet tagits i anspråk för byggets räkning. Det byggs på flera olika håll, betongväggar har rests. Här kommer en trappa leda upp till perrongen men just nu får man ta hjälp av en byggnadsställning för att ta sig upp till plattformen. I ett senare skede ska betongen kläs med dels växter, dels med färgglada fasadskivor i perforerad, bullerabsorberande plåt.

Den 9 december ska allt vara klart och persontågen ska börja rulla på Kontinentalbanan för första gången på åtta år. Då återöppnas även stationerna i Persborg och Östervärn.

– Det är inte i första hand en tunnelbana för Malmö utan folk som bor där ska enkelt kunna sig därifrån till andra kommuner – och folk från andra kommuner ska kunna ta sig dit, säger Jan Källqvist.

Gång- och cykeltunneln som leder till och från Rosengård.
Gång- och cykeltunneln som leder till och från Rosengård har prytts med texten Home is where your heart is då man lämnar stadsdelen. På andra sidan finns Zlatan Ibrahimovics citat "Man kan ta en kille från Rosengård men man kan inte ta Rosengård från en kille." Foto: Frida Vilhelmson

Den nya stationen är en del i ett stadsutvecklingsprojekt: Amiralstaden – en stationsnära stadsdel som ska erbjuda goda livsmiljöer för barn och vuxna i områdena runt den nya tågstationen. Rosengårds station blir den fysiska starten för stadsutvecklingsprojektet. Här planeras också ett stort antal bostäder, bland annat Culture Casbah – ett bostadsområde med ett kännetecknande landmärke som prisats i Cannes. När det gäller bostadsbyggandet får Malmö stad hjälp genom finansiering av externa fastighetsägare. Målet är att området skall exploateras så att malmöbor vill resa till området som man gjorde när området var nybyggt. Allt ska signalera att det som byggs är en ordentlig satsning, något beständigt.

– Det är en markering. Det här går inte att flytta, säger Jan Källqvist. – Tack vare Trafikverkets och vårt goda samarbete är vi här nu, säger Conny Ragnarp.

Betong mot perrongen ska kläs med växter och med färgglada fasadskivor i perforerad, bullerabsorberande plåt. Foto: Frida Vilhelmson
Betong mot perrongen ska kläs med växter och med perforerad, bullerabsorberande plåt. Foto: Frida Vilhelmson

Kontinentalbanan

Kontinentalbanan är en järnvägssträcka mellan Malmö C och Hyllie, i östra delen av Malmö. Den trafikerades av både gods- och persontåg fram till att Citytunneln öppnade år 2010. Därefter flyttades alla persontrafik till Citytunneln och endast godstågen blev kvar på Kontinentalbanan.

Från och med den 9 december återinförs persontrafiken på Kontinentalbanan. Samtidigt öppnar den nybyggda stationen i Rosengård.

Trafikverket utför även åtgärder på de befintliga stationerna Persborg och Östervärn så att persontåg kan stanna på stationerna. Övriga stationer på sträckan är Svågertorp och Hyllie.

Mer information om hur tågen ska gå på Kontinentalbanan hittar du på projektsidan. Se länk nedan.