Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Malmö - Falsterbonäset, kollektivtrafikåtgärder

Trafikverket planerar att genomföra åtgärder mellan Malmö - Falsterbonäset för att stärka bussens tillgänglighet, punktlighet och pålitlighet.

Kollektivtrafiken är en viktig samhällsfunktion för arbetsresor, studiependling och fritid. Skåne växer och varje dag reser hundratusentals människor med kollektivtrafiken. Malmö-Falsterbonäset är ett av Skånes starkaste pendlingsstråk, linje 100 som går i stråket är idag en av de busslinjer i Skåne med störst antal resande.

Varför prioriterar vi ett av Skånes starkaste pendlingsstråk? 

Stråket är hårt belastat vilket gör det svårt att ta sig fram under rusningstider. För busstrafiken är framkomlighetsproblemen särskilt besvärande, då inte bara restiderna påverkas utan även möjligheten att hålla tidtabellen. De kommande åren utför därför Trafikverket förbättringsåtgärder för att skapa bättre förutsättningar för en bra kollektivtrafik längs stråket. På kort sikt innebär det en del störningar i Skåningarnas vardag i Sydvästra Skåne, men åtgärderna är oundvikliga för att resandet i regionen ska fortsätta fungera även när den växer.

Våra planerade åtgärder kommer att:

  • öka framkomligheten för kollektivtrafiken.
  • möjliggöra det regionala superbusskonceptet mellan Malmö-Falsterbonäset.
  • skapa ett hållbart och tillgängligt resande.
  • ge positiva effekter på samtliga trafikslag på den aktuella sträckan.

I fliken Frågor och svar har vi listat de vanligast förekommande frågorna om åtgärderna.

Vad planerar vi att göra?