Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 100 Falsterbo - trafikplats Kungstorp, kollektivtrafikåtgärder

Vi planerar att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på väg 100 för en smidigare resa

Trafikverket planerar att genomföra en samling åtgärder för att öka framkomligheten och förbättra för kollektivtrafiken på väg 100 mellan trafikplats Kungstorp och cirkulationsplats Falsterbo.

Varför behöver vi öka framkomligheten? 

Väg 100 är en prioriterad regional väg som är viktig för pendling till och från arbetsplatser samt skolor. I dagsläget finns det brister i framkomligheten på väg 100 under rusningstid. Trafikmängden påverkar körhastigheten och skapar därmed en flaskhals i trafikflödet som gör det svårt för trafikanter att ta sig fram.

Vad planerar vi att göra? 

Trafikverket planerar att genomföra olika åtgärder för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på väg 100. Förändringarna kommer att förbättra framkomligheten för samtliga trafikslag som färdas på sträckan, samtidigt som de bidrar till att det regionala superbusskonceptet mellan Malmö-Falsterbonäset kan genomföras. 

Trafikverket, Skånetrafiken och Vellinge kommun samarbetar med åtgärder men har alla tre olika ansvar.

Trafikverket
Ansvarar för ombyggnationer på väg 100 och E6. Vi kommer även att planera och bygga själva stationsläget med väderskydd och perrong i Vellinge kommun. Placering av stationslägena kommer diskuteras med kommunen. 

Skånetrafiken
Ansvarar för trafikering, linjedragning och vilka fordon som kommer köra utmed linje 100. Skånetrafiken samarbetar med kommunen hur stationerna ska utformas för att skapa en helhet utmed hela stråket och göra stationerna så bra som möjligt dig som pendlar.

Vellinge kommun
Ansvarar för alla ombyggnationer i Skanör samt att alla de nya stationerna blir funktionella platser för dig som pendlar. Till exempel kommer de jobba med bil- och cykelparkeringar och att det enkelt går att ta sig till stationen. Kommunen har även ett övergripande ansvar att de nya stationerna och utformning av vägen sker i samklang med orternas karaktär.